Kogenerace

Udržitelné obchodní centrum / Udržitelná kancelář

Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektřiny a tepla, patří mezi nejšetrnější způsoby výroby energie a hraje nezastupitelnou roli v budování levnější, efektivnější a uhlíkově neutrální budoucnosti energetického odvětví nejen v České republice. 

Naše řešení 

Zajistíme bezpečnou a efektivní dodávku elektřiny do vašeho objektu. V případě nových projektů můžete navíc minimalizovat paušální platby za elektroměry i jističe a využít výhodnější sazbu za spotřebovanou energii.

V rámci našeho řešení: 

  • Vyhodnotíme efektivitu provozu vašeho objektu – stávajícího i plánovaného 
  • Navrhneme optimální řešení vašemu objektu na míru 
  • Zajistíme výstavbu lokální distribuční soustavy na klíč 
  • Obstaráme veškeré administrativní a legislativní povinnosti
  • Postaráme se o spolehlivé, efektivní a bezpečné provozování LDS i připojování nových zákazníků 
  • LDS může zůstat ve vlastnictví zákazníka nebo ji odkoupíme do našeho majetku 
  • Zajistíme transparentní rozúčtování nákladů podle skutečných spotřeb 
  • Zodpovědnost za bezproblémový provoz zařízení je vždy na naší straně
  • LDS lze kombinovat s fotovoltaikou a dále snížit platby za elektrickou energii. Část energie si vyrobíte z vlastního zdroje a platit budete pouze za elektřinu, kterou nepokryje vaše elektrárna 

Výhody pro naše zákazníky 

Jakožto vlastník licence na provoz lokálních distribučních soustav udělované Energetickým regulačním úřadem plně zodpovídáme za provoz i spolehlivost zařízení a stáváme se distribučním partnerem pro koncové odběratelé elektřiny. Vy se tak oprostíte od nepříjemných činností, jako je hlídání ¼ hodinového maxima, rozúčtování, fakturace a někdy i následného vymáhání plateb za dodávky elektrické energie. 

Dále se zbavíte starostí s provozem a údržbou elektrických zařízení v objektu. Ušetříte čas i peníze a můžete se plně soustředit na rozvoj svého podnikání. Z pronájmu či prodeje LDS je vám navíc generován zisk. Každý koncový odběratel elektřiny má vlastní měření spotřeby odpovídající parametrům pro fakturační měření a je mu tak fakturováno na základě jeho skutečné spotřeby a příkonu. Navíc si každý koncový odběratel může zvolit svého dodavatele silové elektřiny. 

Máte zájem o toto řešení?