Biometan

Města a obce

Biometan je považován za obnovitelný zdroj energie a je jedním ze základů pro dekarbonizaci energetiky a dopravy v Evropské unii. Jeho produkce je významně spjatá s čistírnami odpadních vod, které společnost Veolia provozuje.

Naše řešení 

Biometan vzniká navýšením energetického obsahu v bioplynu, tzv. procesem zušlechtění. Bioplyn majoritně obsahuje směs metanu (50 – 70 %) a oxidu uhličitého (30 – 50 %), a je hlavním produktem anaerobní fermentace. Pomocí technologie membránové separace jsme schopni oxid uhličitý z bioplynu separovat a docílit tím kvality zemního plynu, tzv. biometanu (> 95 % metanu). Tento plyn může být následně vtláčen do distribuční sítě zemního plynu, nebo může být využit jako alternativní palivo pro automobily (bioCNG a bioLPG). Instalace membránové jednotky je možná nejen na čistírnách odpadních vod, ale i na bioplynových stanicích.

Proces zušlechtění bioplynu se skládá ze tří základních kroků: předčištění bioplynu, komprese a membránové separace. Bioplyn je nejdříve vysušen a následně je z něj odstraněn sulfan, těkavé organické látky a siloxany. Posléze je bioplyn stlačen a postoupen do fáze membránové separace. Membrány jsou v patentovém vícestupňovém uspořádání k maximalizaci výtěžnosti metanu z bioplynu. Tímto způsobem je zajištěna dlouhá životnost membrán a splnění legislativních podmínek. 

Výhody pro naše zákazníky

  • Dlouholetá životnost membrán díky předčištění bioplynu
  • Kontejnerové provedení
  • Kapacita jednotek od 30 Nm3/h do 1000 Nm3/h surového bioplynu
  • Srdce technologie EVONIK membrány – více než 300 referencí
  • Absence přídavných chemikálií a vody
  • Produkce stlačeného biometanu
  • > 95 % metanu ve výstupním produktu
  • Výtěžnost metanu > 99 %
  • Spotřeba elektrické energie je <0.37 kWh na 1 Nm3 surového bioplynu

Máte zájem o toto řešení?