Lokální distribuční soustavy

Chytré město

Lokální distribuční síť (LDS) je síť pro rozvod elektrické energie z nadřazené regionální distribuční soustavy. Vznik LDS je tedy výhodný všude tam, kde je větší množství koncových odběratelů elektřiny připojených prostřednictvím jednoho připojovacího bodu (trafostanici) – obchodní centra, administrativní zóny, průmyslové zóny, bytové komplexy, logistické parky. 

Naše řešení 

Plánujete výstavbu bytového komplexu, průmyslové zóny či obchodního centra? Jste vlastníkem či provozovatelem objektu s významnou spotřebou elektrické energie? ZAJISTÍME BEZPEČNOU A EFEKTIVNÍ DODÁVKU ELEKTŘINY DO OBJEKTU. V případě nových projektů můžete navíc minimalizovat paušální platby za elektroměry i jističe a využít výhodnější sazbu za spotřebovanou energii.

  • Vyhodnotíme efektivitu provozu vašeho objektu – stávajícího i plánovaného 
  • Navrhneme optimální řešení vašemu objektu na míru 
  • Zajistíme výstavbu lokální distribuční soustavy na klíč 
  • Obstaráme veškeré administrativní a legislativní povinnosti
  • Postaráme se o spolehlivé, efektivní a bezpečné provozování LDS i připojování nových zákazníků 
  • LDS může zůstat ve vlastnictví zákazníka nebo ji odkoupíme do našeho majetku 
  • Zajistíme transparentní rozúčtování nákladů podle skutečných spotřeb 
  • Zodpovědnost za bezproblémový provoz zařízení je vždy na naší straně
  • LDS lze kombinovat s fotovoltaikou a dále snížit platby za elektrickou energii. Část energie si vyrobíte z vlastního zdroje a platit budete pouze za elektřinu, kterou nepokryje vaše elektrárna 

Výhody pro naše zákazníky 

Jakožto vlastník licence na provoz lokálních distribučních soustav udělované Energetickým regulačním úřadem plně zodpovídáme za provoz i spolehlivost zařízení a stáváme se distribučním partnerem pro koncové odběratelé elektřiny. Vy se tak oprostíte od nepříjemných činností, jako je hlídání ¼ hodinového maxima, rozúčtování, fakturace a někdy i následného vymáhání plateb za dodávky elektrické energie. 

Dále se zbavíte starostí s provozem a údržbou elektrických zařízení v objektu. Ušetříte čas i peníze a můžete se plně soustředit na rozvoj svého podnikání. Z pronájmu či prodeje LDS je vám navíc generován zisk. Každý koncový odběratel elektřiny má vlastní měření spotřeby odpovídající parametrům pro fakturační měření a je mu tak fakturováno na základě jeho skutečné spotřeby a příkonu. Navíc si každý koncový odběratel může zvolit svého dodavatele silové elektřiny.

Máte zájem o toto řešení?