Odvádění a čištění odpadních vod

Města a obce

Součástí vodního cyklu je kromě výroby pitné vody také odvádění odpadní vody a její čištění. V roce 2022 bylo vyčištěno téměř 190 milionů m3 odpadní vody ve 127 čistírnách odpadních vod. Čištěním odpadních vod přispívá Veolia k ochraně životního prostředí i k ekonomickému rozvoji měst a obcí, a zvyšuje tak kvalitu života jejich obyvatel.

Naše řešení 

Poskytujeme širokou škálu technických řešení od optimalizací a intenzifikací existujících procesů, přes komplexní rekonstrukce až po projekty na zelené louce. Portfolio našich služeb sahá od zpracování studií technologických řešení až po realizace rozsáhlých projektů na klíč, a to jak v municipálním, tak i průmyslovém prostředí. V rámci skupiny Veolia využíváme globální know-how, díky čemuž můžeme definovat nejlepší možná řešení a nabízet nejvhodnější technologie.

Čistírny odpadních vod zároveň představují další zdroj využitelné energie. Téměř všechny naše čistírny efektivně využívají vzniklý bioplyn. Takto vyráběná energie pokryje spotřebu elektřiny z cca 35 % a spotřebu tepla ze 40 – 50 %, někde i mnohem více. Například naše čistírna odpadních vod ve Zlíně v roce 2018 dosáhla 85% elektrické soběstačnosti. 

Výhody pro naše zákazníky 

Naši klienti profitují z řady na míru šitých chytrých řešení pro řízení celého procesu čištění odpadních vod: 

  • Specifické měřicí přístroje pro konstantní monitoring odpadních vod 
  • Nástroje pro identifikaci potenciálních polutantů, včetně řešení pro jejich odstranění 
  • Optimalizace odpadového hospodářství a snižování uhlíkové stopy 
  • Řešení pro recyklaci odpadních vod
  • Realizace energetické valorizace čistírenských kalů 
  • Patentové systémy hygienizace 


 

Máte zájem o toto řešení?