Technologie pro úpravu a čistění vody

Města a obce

Naše technologie byly vyvinuty v souladu s politikou udržitelného rozvoje, tedy s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí při výrobě i provozu zařízení (volba materiálů, životní cyklus, množství a kvalita odpadů, index dopadu na vodu, uhlíková stopa), minimálních provozních rizik v rovnováze s přijatelnými investičními a provozními náklady.

Naše řešení 

Nabízíme kompletní škálu technologií potřebných pro každodenní bezpečný a ekologický provoz čistíren odpadních vod. V portfoliu námi nabízených řešení je možné nalézt jak technologie, které je možné zařadit do kategorie klasických (ionexové nebo membránové technologie pro výrobu napájecí vody v energetice nebo výrobu superčistých vod pro mikroelektroniku, separace a filtrace povrchových vod, biologické čistírny odpadních vod), tak technologie, které využívají moderní postupy a metody (Best AvailableTechnologies).

Výhody pro naše zákazníky

Jakožto lídr v oblasti udržitelného rozvoje nabízíme našim klientům z řad městských a obecních municipalit širokou škálu vlastních patentových řešení:

  • Pro čištění odpadních vod
  • Pro zpracování vodárenských kalů 
  • Pro znovuvyužití použitelných materiálů z odpadních vod

Díky našim technologiím na zpracování vody mohou města a obce vyrábět: 

  • Recyklovanou vodu pro další využití 
  • Hnojiva a živiny pro zemědělské využití 
  • A dokonce tepelnou a elektrickou energii

Máte zájem o toto řešení?