Vodohospodářské služby pro města a obce

Partnerským městům nabízí:

  • Technické know-how - nové technologie, snižování ztrát vody, důraz na ekologii
  • Efektivní řízení - snižování provozních nákladů
  • Zlepšení zákaznických služeb - call centra, certifikace dle normy ISO 9001, speciálně proškolení pracovníci
  • Profesionální řízení lidských zdrojů - důraz na sociální dialog uvnitř společnosti, Vyšší kolektivní smlouva - jediná v oboru v ČR
  • Institut environmentálních služeb - vlastní školící institut a programy dlouhodobého vzdělávání
  • Nadační fond Veolia - podporu a organizování vzdělávacích akcí a setkávání vodohospodářských odborníků, podporu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a podpora sociálních projektů

 

Princip provozního modelu

  • Obce si stále drží kontrolu nad výši vodného a stočného
  • Pronájem infrastruktury odborné společnosti umožňuje obci či městu přenést břemeno odpovědnosti za spolufinancování velkých investic formou například předplaceného nájemného, smluvně určených investic či záruk za bankovní úvěry na provozní společnost.
  • Využití synergických efektů (společné nákupy, koordinace technických aktivit, společná call-centra atd.), které se projeví jak ve zkvalitnění práce, tak i ve snížení provozních nákladů, což vede k dlouhodobé stabilizaci cen vody.