Výhody centrálního zásobování teplem

Centrální zásobování teplem (CZT) je někdy také označované jako dálkové vytápění nebo síť dálkového tepla. CZT je možností, jak efektivně zásobovat teplem velké aglomerace. Tento způsob vytápění je často využíván nejen u nás v České republice, ale je velmi rozšířený také ve vyspělých západních zemích, které mají srovnatelné klimatické podmínky. Ať už jde o sousední Rakousko či Německo, anebo také Dánsko či Finsko.  

JAKÉ JSOU VÝHODY CZT?  

Důkladná údržba tepelných zařízení, odborná péče a investice do moderních technologií zajišťují spolehlivou celoroční dodávku tepla. Tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla, čímž se snižuje závislost na jednom druhu paliva.

Pravidelné servisní kontroly a revize zařízení, nepřetržitý dohled dispečinku a non-stop havarijní služba snadno odhalí případný poruchový nebo havarijní stav a vzniklou situaci bezodkladně vyřeší. Teplo je vyráběno mimo místo konečné spotřeby. Do vytápěných objektů je přenášeno v podobě horké vody nebo páry, která nehoří, není jedovatá, ani výbušná.

Centrální vytápění je komplexní služba, všechny starosti a povinnosti se zajištěním dodávky tepla až do domu řeší dodavatel. Odběratelům tak obvykle stačí pouze otočit termoregulačním ventilem na radiátoru a nastavit požadovanou teplotu.

Jsme vám k dispozici 24 hodin denně a 365 dní v roce na naší bezplatné zákaznické lince +420 800 800 860. Využít můžete také náš internetový zákaznický portál pro zadávání požadavků, přehled o jejich vyřízení, sledování spotřeby či stahování dokumentů o dodávce tepelné energie. Zákazník je u nás na prvním místě, individuální přístup, ochota a profesionalita jsou u nás samozřejmostí. 

Mýtus, že teplárny mají na výrobu a dodávku tepla lokální monopol, který mohou zneužívat a diktovat si ceny tepla, jak se jim zlíbí, není rozhodně pravdivý. Vývoj posledních let ukázal, že decentrální alternativní zdroje jsou pro CZT přímými konkurenty. To znamená, že cena tepla z CZT musí být stanovena tak, aby byla konkurenceschopná.

Cena za dodávku tepla z CZT je cenou konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci dodávek tepla a teplé užitkové vody, včetně investic. Odběratelé tak mají jistotu, že nebudou muset zajišťovat, ani v budoucnu financovat žádné další činnosti nebo služby.

Tepelná zařízení jsou prakticky bezobslužná, minimálně hlučná, lze je monitorovat a optimalizovat dle požadavků odběratele, mají pouze nepatrné prostorové nároky na umístění ve vytápěných objektech.

Nespíme na vavřínech a naše produkty a služby se snažíme neustále inovovat tak, aby vaše úspora byla co největší. Můžeme vám poradit, jak dosáhnout co největších úspor, případně se podívejte, jaká nabízíme řešení v rámci našeho Chytrého města (odkaz na smart).  

Ochrana životního prostředí není pro společnost Veolia pouhou frází. Do modernizace a ekologizace svých provozů v posledních letech investovala miliardy korun. Stále častěji jsou také využívány obnovitelné zdroje energie, jako je biomasa. V roce 2019 bylo z biomasy vyrobeno 24 GWh elektřiny a zákazníkům bylo dodáno 316 765 GJ tepla. Pro tuto dodávku Veolia spotřebovala na svých zdrojích 66 336 tun biomasy.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Emise prachu na jednu vytápěnou domácnost jsou u lokálních topenišť na pevná paliva až 100 krát větší než v případě domácností připojených na uhelné teplárny. Byt v bytovém domě připojeném na uhelnou teplárnu s BAT technologií „vypustí“ za rok do ovzduší 0,1 kg prachu. Při vytápění ekologicky nejméně vhodným prohořívacím kotlem na pevná paliva vypustí rodinný domek (a je jedno, zda se v něm topí uhlím nebo dřevem) za rok do ovzduší i při provozování v optimálním topném režimu minimálně 65 kg prachu. Při nedokonalém spalování a použití „nevhodných“ paliv to však podle Energetického výzkumného centra v Ostravě může být i přes 300 kg ročně

Lokální vytápění domácností podle posledních dostupných ročních statistik Českého hydrometeorologického ústavu má dokonce 59 procentní podíl na celkových emisích prachu v ovzduší, zatímco výroba tepla a veřejná energetika představuje už jen 3,8 procent.
 

Máte zájem o toto řešení?