Výroba a distribuce pitné vody

Města a obce

Skupina Veolia patří v České republice k největším dodavatelům vodárenských služeb. Pitnou vodou zásobujeme 2,5 milionů obyvatel ve více než 600 českých městech a obcích. Mottem našeho podnikání je snižování ekologické stopy, a to naší i našich zákazníků. Chováme se odpovědně k prostředí a k lidem v regionech, kde působíme. Přírodní zdroje chceme nejen využívat v současnosti, ale také je zachovat a rozvíjet pro nastupující generace.

Naše řešení 

Veolia poskytuje služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, včetně návrhu a konstrukce čistíren odpadních vod a provozu a údržby vodovodních sítí. Jejím úkolem je přeměnit vodu na pitnou, tj. odpovídající zdravotně bezpečnostním normám definovanými Světovou zdravotnickou organizací, Evropskou unií nebo legislativou jednotlivých zemí. 

Kvalita vyrobené pitné vody je pečlivě kontrolována v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Pitná voda z vodovodu podléhá četné a přísné kontrole kvality, stanovuje se okolo sta různých parametrů.

Výhody pro naše zákazníky     

Udržet si postavení předního poskytovatele environmentálních služeb v České republice vyžaduje mnohem víc než jen dělat dobře svoji práci. Všem našim zákazníkům chceme být spolehlivým a dlouhodobým partnerem. Našim klientům z řad městských a obecních municipalit nabízíme naše dlouholeté know-how při provozu jejich vodovodů a kanalizací, především pak: 

 

Máte zájem o toto řešení?