Chemické látky pro úpravu a čištění vody

Průmysl

Chemické přípravky vyráběné a distribuované pod obchodním názvem HYDREX™ pomáhají klientům optimalizovat náklady na úpravu vody i náklady na provoz a údržbu zařízení, snižovat spotřebu chemických přípravků i množství chemikálií nebo reakčních produktů vypouštěných do životního prostředí.

Naše řešení 

Součástí našeho řešení je individuální přístup k zákazníkovi: po provedení auditu navrhneme technologická řešení šitá na míru, které nejlépe vyhovují jeho specifickým potřebám i požadavkům průmyslového odvětví na kvalitu upravované vody. 

Mezi naše produkty patří: 

 • ŘADA 1000 – chemikálie pro komplexní úpravu kotelní vody, např. Hydrex 1375 nebo Hydrex 1416 
 • ŘADA 2000 – úprava vody v uzavřených a otevřených chladicích okruzích, např. Hydrex 2119 nebo Hydrex 2221
 • ŘADA 3000 – chemie pro výrobu pitné vody, např. Hydrex 3411 nebo Hydrex 3531 
 • ŘADA 4000 – efektivní přípravky na zabránění úsad v membránových procesech, např. Hydrex 4102 nebo Hydrex 4501 
 • ŘADA 5000 – průmyslové přípravky pro čištění zásobníků a nápravné regenerace ionexů, např. Hydrex 5101 nebo Hydrex 5212 
 • ŘADA 6000 – přípravky pro čištění odpadních vod (koagulanty, flokulanty a odpěňovače), např. Hydrex 6536 nebo Hydrex 6800 
 • ŘADA 7000 – biocidní látky včetně ochrany proti Legionelle, např. Hydrex 7310 nebo Hydrex 7611 
 • ŘADA 8000 + 9000 – speciální chemie pro ošetření kovových povrchů, eliminaci zápachu nebo prašnost aj. 

Výhody pro naše zákazníky 

 • Zkušenosti z celého světa a největší výběr produktů a technologií
 • Garance kvality i kvantity upravované vody 24/7
 • Možnost libovolně měnit objem upravované vody
 • Instalace typu „Plug&Play“ 
 • Transparentní účtování 
 • Bezpečný chod 
 • Technologie šetrné k životnímu prostředí 

Máte zájem o toto řešení?