Dodávky elektřiny a plynu

Průmysl

Elektrickou energii dodáváme největším podnikům z oblasti strojírenství, farmaceutického průmyslu, výrobcům komponent automobilového průmyslu, nemocnicím a lázeňským zařízením, městům i středním a malým podnikatelům s nejrůznější formou výroby a služeb.​

Naše řešení 

Výroba elektřiny je realizována převážně v kogeneraci, která je šetrná k životnímu prostředí. Zaměřujeme se na dodávky elektrické energie zákazníkům připojených z hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. 

Elektřinu pro své zákazníky taktéž zajišťujeme od významných obchodních partnerů a nezávislých výrobců jak z České republiky, tak od velkých energetických společností v Německu, Polsku, Slovensku. 

Výhody pro naše zákazníky     

S výrobci elektřiny spolupracujeme dlouhodobě od roku 2005 a s výkupem elektřiny máme bohaté zkušenosti.

U velkých zákazníků nabízíme možnost získat slevu z výsledné ceny elektřiny v případě, že se zákazník rozhodne upřesňovat svou hodinovou spotřebu ve smluvených lhůtách a odhad spotřeby bude v rozmezí předem dohodnuté hodinové tolerance.

Zaměřujeme se i na výkup elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů, díky němuž jsme schopni pokrýt potřeby našich zákazníků také v oblasti dodávek se zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Máte zájem o toto řešení?