Anaerobní technologie

Efektivní podnik

Odhadovaná denní produkce odpadní vody po celém světě činí okolo 1 515 km3 (jeden kilometr krychlový je jeden bilion litrů). Toto ohromné číslo v sobě skrývá obrovskou příležitost k využití, neboť odpadní vody mají vysoký energetický potenciál, který je možno vytěžit volbou vhodné technologie – anaerobního čištění. 

Naše řešení 

Principem anaerobního čištění odpadních vod je využití anaerobní mikroorganismů k přeměně organických znečišťujících látek za nepřístupu kyslíku na metan a oxid uhličitý, tzv. bioplyn. Produkovaný bioplyn je možno dále využít k produkci tepelné či elektrické energie, nebo ho zušlechtit biometan. Vůči běžným konvenčním procesům čištění koncentrovaných odpadních vod má anaerobní technologie privilegované postavení, neboť je schopna produkovat energii a tím docílit dlouhodobé udržitelnosti a profitability daného provozu. 

Výhody pro naše zákazníky 

Pro naše zákazníky jsme již nainstalovali více než 650 anaerobních technologií po celém světě. Tyto instalace nabízejí majitelům mnoho nezanedbatelných výhod: 

  • Nízké provozní náklady
  • Produkce obnovitelné energie ve formě bioplynu
  • Kompaktní a modulární design
  • Bez zápachová technologie 
  • Snížení uhlíkové stopy
  • Možnost znovuvyužití vyčištěné vody

Máte zájem o toto řešení?