Bateriová úložiště

Efektivní podnik

Vyrobenou energii můžete díky bateriím uchovat na dobu, kdy ji budete potřebovat. Současně získáte nouzový zdroj elektrické energie při výpadku sítí.

Naše řešení 

Nabízíme nejmodernější technologie pro akumulaci a ukládání elektrické energie. Naše inteligentní bateriové úložiště představuje způsob, jak optimalizovat nákupy a využívání energií a v konečném důsledku snížit nejen dopad vašeho podnikání na životní prostředí, ale i výrazně ušetřit. 

Naakumulované přebytky energie z distribučních soustav nebo jiných zdrojů energie (např. fotovoltaika od naší skupiny) – můžete využít po dobu výpadku proudu jako záložní zdroj energie, který udrží v chodu všechny vaše kritické procesy nebo v případě zvýšené poptávky, kdy by mohlo dojít k nadměrnému zatížení přenosových soustav. 
 

Výhody pro naše zákazníky 

  • Efektivnější využití energie
  • Snížení nákladů 
  • Menší environmentální dopad 
  • Online monitoring 
  • Snížení závislosti na dodavatelích elektrické energie 
  • Předcházení potenciálním problémům s dodávkou elektrické energie 

Máte zájem o toto řešení?