Lokální distribuční soustavy

Efektivní podnik

Lokální distribuční síť (LDS) je síť pro rozvod elektrické energie z nadřazené regionální distribuční soustavy. Vznik LDS je tedy výhodný všude tam, kde je větší množství koncových odběratelů elektřiny připojených prostřednictvím jednoho připojovacího bodu (trafostanici) – obchodní centra, administrativní zóny, průmyslové zóny, bytové komplexy, logistické parky. 

Naše řešení 

Zajistíme bezpečnou a efektivní dodávku elektřiny do vašeho objektu. V případě nových projektů můžete navíc minimalizovat paušální platby za elektroměry i jističe a využít výhodnější sazbu za spotřebovanou energii.

V rámci našeho řešení: 

 • Vyhodnotíme efektivitu provozu vašeho objektu – stávajícího i plánovaného 
 • Navrhneme optimální řešení vašemu objektu na míru 
 • Zajistíme výstavbu lokální distribuční soustavy na klíč 
 • Obstaráme veškeré administrativní a legislativní povinnosti
 • Postaráme se o spolehlivé, efektivní a bezpečné provozování LDS i připojování nových zákazníků 
 • LDS může zůstat ve vlastnictví zákazníka nebo ji odkoupíme do našeho majetku 
 • Zajistíme transparentní rozúčtování nákladů podle skutečných spotřeb 
 • Zodpovědnost za bezproblémový provoz zařízení je vždy na naší straně
 • LDS lze kombinovat s fotovoltaikou a dále snížit platby za elektrickou energii. Část energie si vyrobíte z vlastního zdroje a platit budete pouze za elektřinu, kterou nepokryje vaše elektrárna 
   

Výhody pro naše zákazníky 

Jakožto vlastník licence na provoz lokálních distribučních soustav udělované Energetickým regulačním úřadem plně zodpovídáme za provoz i spolehlivost zařízení a stáváme se distribučním partnerem pro koncové odběratelé elektřiny. Vy se tak oprostíte od nepříjemných činností, jako je hlídání ¼ hodinového maxima, rozúčtování, fakturace a někdy i následného vymáhání plateb za dodávky elektrické energie. 

Dále se zbavíte starostí s provozem a údržbou elektrických zařízení v objektu. Ušetříte čas i peníze a můžete se plně soustředit na rozvoj svého podnikání. Z pronájmu či prodeje LDS je vám navíc generován zisk. Každý koncový odběratel elektřiny má vlastní měření spotřeby odpovídající parametrům pro fakturační měření a je mu tak fakturováno na základě jeho skutečné spotřeby a příkonu. Navíc si každý koncový odběratel může zvolit svého dodavatele silové elektřiny. 

Snížíme paušální platby

Výhodnější sazba

Transparentní rozúčtování

Máte zájem o toto řešení?