Snižování uhlíkové stopy

Efektivní podnik

Průmyslovým podnikům nabízíme vyhodnocení jejich environmentálního dopadu, identifikaci kritických bodů a návrh efektivnějších technologií a postupů, které povedou k reálnému a výraznému snížení jejich uhlíkové stopy. 

Naše řešení 

Aby bylo možné omezit globální oteplování pod hranici 2 ° C, bude nutné do roku 2050 snížit globální emise skleníkových plynů o 70%. 

Pro naše zákazníky jsme proto vyvinuli metodiku pro posouzení emisí uhlíku, která umožňuje zákazníkům sledovat vývoj jejich uhlíkové stopy a dopad navržených opatření. 

Naše řešení zahrnuje počáteční diagnostiku, návrh konkrétních opatření a jejich následné vyhodnocení. Nedílnou součástí jsou i finanční analýzy přímých a nepřímých ekonomických dopadů snižování CO2.

Vyvíjíme technologie s nízkou spotřebou energie a nabízíme i udržitelné zdroje energie. Naše technologie v rámci benchmarkingu analyzujeme z hlediska celkových nákladů po celou dobu jejich životnosti a tato data využíváme pro další vývoj integrovaných řešení pro průmyslové zákazníky. 

Výhody pro naše zákazníky 

Globální přístup skupiny Veolia v oblasti energetiky a vodního hospodářství nám umožňuje optimalizovat služby průmyslovým zákazníkům a garantovat jim: 

  • Snížení uhlíkové stopy 
  • Zlepšení energetické účinnosti 
  • Optimalizaci vodního cyklu
  • Snížení nákladů na provoz 
  • Zlepšení efektivity výroby 

Máte zájem o toto řešení?