Snižování vodní stopy

Efektivní podnik

Zvyšující se spotřeba vody v průmyslovém sektoru jde ruku v ruce se snahou firem snižovat jejich ekologickou stopu. Veolia jim v tom pomáhá vyvíjením metod pro měření a monitorování dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Tyto nástroje umožňují průmyslovým podnikům podnikat udržitelně. 

Naše řešení 

Průmyslovým podnikům nabízíme vyhodnocení jejich environmentálního dopadu, identifikaci kritických bodů a návrh efektivnějších technologií a postupů, které povedou k reálnému a výraznému snížení jejich vodní stopy (např. Heineken, kde jsme vodní stopu snížili). 

Náš produktový katalog zahrnuje více než 350 vlastních technologií v oblasti výstavby, provozu, údržby, modernizace a řízení systémů a zařízení na úpravu vody a čištění odpadních vod. 

Součástí našeho portfolia jsou i technologie, které průmyslovým podnikům umožní opětovné použití, recyklaci a optimalizaci vodních zdrojů. 

Nabídnout můžeme i taková řešení, které zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu umožní podnikům dosáhnout reálně nulové produkce kapalných odpadů. 

Výhody pro naše zákazníky 

  • Snížíme vodní stopu vašeho podniku 
  • Snížíme náklady na vodu a provoz 
  • Pomůžeme vám podnikat udržitelně 
  • Snížíme rizika spojená s vodou
  • Zlepšíme efektivitu výroby 
  • Zlepšíme proces čištění odpadních vod 
  • Zlepšíme procesy a kvalitu úpravy surové vody 

Máte zájem o toto řešení?