Mobilní zařízení pro úpravu a čištění vody

Průmysl

Pomocí mobilních jednotek úpravy vody jsme schopni zajistit dodávku vody v požadovaném množství a kvalitě pro plánované nebo nouzové provozní situace pro různé zdrojové vody. Mnohdy se může jednat o nejlevnější a nejefektivnější variantu.

Naše řešení 

K dispozici máme širokou škálu mobilních technologií na úpravu a čištění vody jako je multimediální filtrace, číření, změkčení, ultrafiltrace, reverzní osmóza, elektrodeionizace, ionexové technologie, membránové odplynění, flotace, MBR, MBBR a odpařování.

Využití mobilních jednotek je vhodné například: 

 • Nastane-li krizová situace z důvodů havárie existujících zařízení nebo kontaminace zdrojové/chladicí vody 
 • Během plánované údržby stávajících zařízení  
 • Pokud plánujete recyklovat a opětovně používat procesní vodu 
 • Jako krátkodobá nebo střednědobá náhrada dosluhujícího zařízení, jehož provoz již není spolehlivý nebo je příliš nákladný
 • Pro krátkodobé zvýšení kapacity na úpravu vody, například z důvodů zvýšení produkce nebo testování nových výrobků  
 • Pro lepší kvalitu upravované vody 

Výhody pro naše zákazníky 

 • Zkušenosti z celého světa a největší výběr produktů a technologií
 • Garance kvality i kvantity upravované vody 24/7
 • Možnost libovolně měnit objem upravované vody
 • Instalace typu „Plug&Play“ 
 • Transparentní účtování 
 • Bezpečný chod 
 • Technologie šetrné k životnímu prostředí 

Máte zájem o toto řešení?