Úpravny vody

Průmysl

Upravená voda je nezbytnou a důležitou součástí většiny průmyslových odvětví. Našim zákazníkům nabízíme dlouholeté odborné znalosti a zkušenosti předního světového dodavatele a řešení šitá na míru, v souladu s přísnými normami v oblasti zdraví a životního prostředí. 

Naše řešení 

Nabízíme celou řadu typových technologií pro úpravu vody pro průmyslové zákazníky. Díky naší komplexní nabídce poskytujeme pro úpravu zdrojové vody různé výsledné kvality řešení uzpůsobené specifickým potřebám zákazníka (filtrace, změkčení vody, reverzní osmóza, ultrafiltrace, ionexová deionizace nebo demineralizace, elektrodeionizace, multi-technologické systémy, čiření, flotace, odpařování, UV dezinfekce), a to pro nejrůznější využití – procesní vody, napájecí vody pro energetická zařízení a chladicí okruhy, čisté a velmi čisté vody pro zdravotnictví, farmacii nebo mikroelektroniku.

Vedení a řízení zakázek přizpůsobujeme jejich typu, ať už se jedná o:

 • Komplexní zakázky na klíč včetně procesního a projekčního návrhu technologie a garancí za dosažení požadovaných parametrů zahrnujících i stavební činnost (realizované na zelené louce nebo v budovách a infrastruktuře investora)
 • Zakázky realizované podle výkazu výměr definovaného zadavatelem
 • Návrh a dodávku kompletních linek úpravy nebo vybraných technologických zařízení
 • Rekonstrukce nebo rozšíření výrobní kapacity stávajících technologií, optimalizace nebo intenzifikace provozu
 • Exportní zakázky různého rozsahu přímo pro zahraničního investora nebo ve spolupráci s tuzemskými exportéry
 • Expertní a projektovou činnost

Výhody pro naše zákazníky 

 • Rozsáhlý katalog patentových technologií a řešení šitá na míru každému průmyslovému zákazníkovi a specifickým potřebám jeho odvětví 
 • Vlastní řada chemických přípravků, které pomáhají klientům optimalizovat náklady na úpravu vody i náklady na provoz a údržbu zařízení 
 • Pro námi dodávaná zařízení zajišťujeme pravidelný monitoring, kontrolu stavu a správné funkce, údržbu, výměnu nebo regeneraci provozních hmot, výměnu separačních elementů, spotřebních materiálů a náhradních dílů 
 • Pronájem mobilních jednotek úpravy vody
 • Optimalizace provozu spojená se snižováním nákladů i vodní stopy a tím i snížení dopadu na životní prostředí 

Máte zájem o toto řešení?