Dodávky tepla, chladu a elektřiny

Veřejná správa

Nabízíme služby s vysokou přidanou hodnotou státním i soukromým zdravotnickým, vzdělávacím, kulturním i volnočasovým zařízením. V současné době dodáváme teplo, chlad, elektřinu a další průmyslové utility více než 590 klientům z terciární sféry ve všech regionech, kde působíme. 

Naše řešení 

Našim partnerům z řad nemocnic, škol a dalších subjektů terciární sféry nabízíme komplexní energetické služby. Tím z nich snímáme břemeno činností, které přímo nesouvisí s jejich předmětem činnosti a přebíráme starost o komfort a bezpečnost jejich zaměstnanců, pacientů, žáků a dalších návštěvníků. K poskytovaným službám patří vedle správy energií i komplexní správa budov.

Garantujeme optimální řízení energetické spotřeby a spolehlivé dodávky všech energií (teplo, elektřina, chlad, pára, vakuum atd.). Naše řešení jsou šetrná k životnímu prostředí, plně v souladu se závazkem skupiny Veolia pečovat o světové zdroje. 

Výhody pro naše zákazníky     

  • Vždy usilujeme o optimální fungování technického vybavení budov s cílem snížit spotřebu energií a tím i provozní náklady. 
  • Pro zdravotnická zařízení navíc nabízíme kompletní služby pro boj proti infekcím, zlepšení kvality vzduchu v rizikových prostorech, dozor nad kvalitou vody, prevence proti rizikům spojeným s výskytem legionelly a související poradenství. 
  • Pro školní, kulturní a volnočasové zařízení nabízíme nejen dodávku jednotlivých komodit, ale i modernizaci zařízení, energetické služby nebo bezporuchový provoz objektů. 

Máte zájem o toto řešení?