Energetické úspory se zárukou

Moderní nemocnice / škola

Energetické služby se zárukou úspor (z anglického Energy Performance Contracting – EPC) je komplexní služba, jejímž cílem je návrh, příprava, realizace a zajištění financování projektu vedoucím k zaručeným úsporám energie budov. 

Naše řešení 

Univerzálnost metody EPC umožňuje její využití v rámci nejrůznějších segmentů, ať už se jedná o města, obce, průmyslové subjekty, hotely nebo terciární sféru. Pokud chcete zredukovat provozní náklady, včetně snížení spotřeby energií a vody o desítky procent, nebo řešíte finanční prostředky na rekonstrukci zastaralého energetického zařízení, máme pro vás řešení. 

Úspor můžete dosáhnout v následujících oblastech: 

 • Energetický management – analýza toků energií, vody a odpadů; monitorování, kontrola a optimalizace provozních stavů; zajištění operativního zásahu a optimalizace provozu; sledování klíčových ukazatelů výkonnosti; transparentnost výstupů 
 • Rekonstrukce zdrojů tepla
 • Inteligentní systém vytápění 
 • Úsporné osvětlení 
 • Vzduchotechnika, klimatizace, systémy chlazení
 • Stlačený vzduch 
 • Systémy měření a regulace 
 • Oblast pitné vody, odpadní a procesní vody
 • Zpětné získávání tepla a druhotné vody
 • Rekonstrukce zdrojů a spotřebičů elektřiny 
 • Okna a zateplení pláště budovy

Výhody pro naše zákazníky 

 • Navrhneme model financování – nepotřebujete žádné vlastní finanční prostředky pro realizaci úsporných opatření 
 • Převezmeme veškerá rizika spojená s investicí a následným provozem 
 • Modernizace zařízení sníží náklady na opravy, servis a obnovu 
 • Dosáhneme smluvně garantovaného snížení spotřeby energie a vody a tedy snížení provozních nákladů 
 • Efektivnější využití zařízení se projeví i snížením negativního vlivu na životní prostředí 

Máte zájem o toto řešení?