Kvalita vzduchu v budovách

Moderní nemocnice / škola

Dle Světové zdravotnické organizace ročně předčasné zemře 8 milionů lidí kvůli znečištění vzduchu, skoro polovina pak kvůli znečištění vzduchu uvnitř budov, kde trávíme až 85 % našeho času. Řešení kvality vnitřního vzduchu se proto stalo jednou z hlavních priorit napříč skupinou Veolia. 

Naše řešení 

Syndrom nezdravých budov označuje onemocnění způsobené pobytem v nezdravém vnitřním prostředí. Problémem současných budov jsou často špatně nastavené systémy topení, větrání a klimatizace nebo nedostatečná údržba zařízení. 

Našim klientům z řad zdravotnických zařízení, škol, obchodních center, kancelářských budov a dalších zajistíme monitoring kvality vnitřního ovzduší. Naše senzory zaznamenávají hodnoty CO2, prachu, pylu, alergenů a dalších látek v pravidelných intervalech a zjistí případné zdroje znečištění ve sledované místnosti. 

Součástí našich služeb je nejen monitoring ovzduší a identifikace zdrojů znečištění, ale navrhneme vám i konkrétní a na míru šitá řešení – od zavedení postupů v rámci dobré praxe, až například po instalaci naší rekuperační jednotky s autonomním systémem řízení

 

Výhody pro naše zákazníky 

  • Zkušenost s provozem a řízením více než 42 000 zařízení se vzduchotechnikou po celém světě 
  • Snížení zdravotního rizika na minimum a zlepšení kvality života uvnitř budov 
  • Dlouhodobé a ekonomicky výhodné řešení šité na míru vašim potřebám 
  • Různé modely financování

Máte zájem o toto řešení?