Domácí spotřebiče z recyklovaného plastu

Výrobce domácích spotřebičů SEB vyvinul ve spolupráci s Veolií parní stanici vyrobenou z více než 50 % z recyklovaných plastů. V odvětví drobných domácích spotřeb jde o první počin tohoto druhu ve Francii.

Všechno začíná sběrem odpadu. Ve Francii jsou podle platné legislativy všichni výrobci povinni postarat se o likvidaci svých produktů. Těžko však lze čekat, že budou staré spotřebiče sami přebírat od soukromých uživatelů – místo nich tuto funkci plní státem pověřená společnost, jíž za sběr odpadu platí. „Tato společnost se snaží získávat zpět co největší objem odpadu, který je pak zpracováván v recyklačních jednotkách,“ říká Françoise Weberová, referentka Veolie pro rozšířenou odpovědnost výrobců v rámci divize Recyklace a zhodnocování odpadů. „Recyklační procesy jsou dnes již plně integrovány do průmyslové výroby.“ Po vytřídění se plasty zpracovávají tak, aby jejich kvalita odpovídala požadavkům výrobců. V závislosti na ceně ropy je recyklovaný plast někdy levnější, ale někdy také dražší než nově vyrobená surovina. Jak zdůrazňuje Françoise Weberová, „nelze připustit, aby se ekonomický model zhroutil při každém poklesu cen ropy. Je proto třeba zaměřit se na celý hodnotový řetězec, aby byla zaručena udržitelnost celého systému.“ 

V neposlední řadě může recyklace fungovat pouze tehdy, je-li výrobce motivovaný a chápe-li důležitost tohoto procesu. A zde se představy často různí. „Nikdy předtím jsme nespolupracovali s průmyslovým výrobcem. Společnost SEB a naše skupina jsou dva odlišné světy,“ uvádí Françoise Weberová. „Na obou stranách se naštěstí našlo dostatek pochopení: pracovníci SEB u nás například provedli audit, který nás měl seznámit s jejich potřebami a způsobem uvažování.“ Veolia naopak přizpůsobuje recyklované suroviny nárokům spojeným s výrobou domácích elektrospotřebičů.