Evropská metropole Lille si vybrala Veolii jako partnera při využívání odpadů k dálkovému vytápění

Evropská metropole Lille si vybrala Covalys, specializovaný společný podnik Veolie (65 %) a Idexu (35 %), jako provozovatele závodu Antares zaměřeného na energetické využití odpadů. Tento závod se nachází ve městě Halluin, na francouzsko-belgickém pomezí. Teplo vzniklé při spalování komunálního odpadu se bude využívat v sítích dálkového vytápění měst Roubaix a Lille.

Závod pro využití odpadu Antares bude schopen ve třech vysokoteplotních pecích (850 °C) spálit ročně až 350 000 tun komunálního odpadu z celé metropolitní oblasti Lille. Ročně vyprodukuje 650 GWh energie, což vystačí k vytápění 70 000 bytových jednotek. Čtyřicet procent vyprodukované energie bude putovat do sítě dálkového vytápění R-énergie zásobující město Roubaix a sítě Résonor zásobující Lille. Obyvatelé tak budou mít k dispozici ekologický zdroj levné energie.
 
Potrubí v délce 19 km napojující Antares na teplovodní sítě v Roubaix a Lille se zařadí k nejdelším energovodům ve Francii. Uvedení sítě do provozu je plánováno na konec roku 2020.
 
Úspěch naší nabídky pro metropolitní oblast Lille je důkazem toho, že jsme schopni přinášet městům moderní a efektivní řešení, která jim pomohou při rozvoji lokální cirkulární ekonomiky,“ uvedl Bernard Harambillet, generální ředitel pro oblast recyklace a využití odpadů společnosti Veolia France.