Legislativa a odkazy

Zákon č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Vyhláška 194/2007 Sb.,

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku...

Vyhláška č. 405/2015 Sb.,

o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

Vyhláška č. 193/2007 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 269/2015 Sb.,

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 

Zákon č. 406/2000 Sb.,

o hospodaření s energií, v platném znění

Zákon č. 505/1990 Sb.,

o metrologii, v platném znění

Vyhláška č. 345/2002 Sb.,

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) 

www.eru.cz

Teplárenské sdružení

www.tscr.cz 

Zákon č. 266/1994 Sb., 

o drahách, ve znění pozdějších předpisů       

 Údaje o přístupnosti provozovaných vleček

      

Na Portálu veřejné správy lze najít všechny zákony a další předpisy ze Sbírky zákonů v aktuálním znění: portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Uvedený seznam má pouze informativní charakter a slouží pouze pro rychlou orientaci a souhrnný přehled ve vybraných právních předpisech. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. neodpovídá za úplnost a komplexnost legislativních předpisů zde uveřejněných.