Česká voda-MEMSEP dokončila další projekt

Česká voda-MEMSEP dokončila pro společnost Energoaqua v Rožnově pod Radhoštěm realizaci projektu rozšíření výrobních kapacit výroby ultračisté vody. 

"Společnost Energoaqua je naším dlouholetým partnerem a projekt navázal na již dokončenou realizaci dodávky reverzní osmózy včetně předúpravy, která proběhla v roce 2021,“ sdělil
Michal Hanáček
obchodní ředitel společnosti Česká voda-MEMESP

Dodaná technologie se skládá z dvojice sériově zapojených směsných filtrů na dočištění ultračisté vody, dezinfekční UV lampy, mikrofiltrace 0,45 μm. Výkon linky směsných filtrů je 55 m³/h, resp. 85 m³/h (UV lampa, mikrofiltr). Realizace projektu trvala celkem 11 měsíců.

Takto vyrobenou ultračistou vodu společnost Energoaqua dodává společnosti ON Semiconductor, která ji využívá k oplachům při výrobě čipů. Ultračistá voda pro průmysl mikroelektroniky má v porovnání s jinými průmyslovými sektory nejpřísnější požadavky na požadovanou výstupní čistotu a kvalitu.

Se společností Energoaqua připravuje Česká voda-MEMSEP rovněž projekt na rozšíření ČOV o terciální stupeň čištění odpadcích vod pomocí vysokozátěžového číření Actiflo. 

„Tato technologie byla na ČOV úspěšně poloprovozně testována po dobu jednoho roku a k realizaci celého projektu by se mělo přistoupit v roce 2024,“ doplnil
Michal Hanáček