Fotovoltaické elektrárny na vodárenských objektech mají uspořit až třetinu nákladů na elektřinu

Na patnácti vodárenských objektech po celém území hlavního města a v Káraném se letos objeví fotovoltaické elektrárny (FTV), které budou vyrábět elektřinu určenou ke spotřebě přímo v zařízeních. Jako první byly panely instalovány v areálu vodojemu Rokle v Modřanech. 

Zleva: generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek, zastupitelka hl. města a MČ Praha 12 Eva Tylová a radní pro infrastrukturu Michal Hroza

Letošních 15 FTV elektráren představuje první etapu celkové koncepce osazení FTV elektráren na vodohospodářských objektech, která předpokládá instalaci až 14 500 kWp na 74 objektech do roku 2030. 
Z toho Pražské vodovody a kanalizace (PVK) letos instalují fotovoltaiku na vodojemech a čerpacích stanicích ve Velké Chuchli, Vyhlídkách, Malvazinkách, Vidouli a Úpravně vody Káraný. 

„Pražské vodovody a kanalizace ctí dlouhodobě strategii skupiny Veolia, která pracuje na snížení své environmentální zátěže prostřednictvím špičkové technologie a maximální podporu inovací. Tohle je jeden z dílčích cílů,“ zdůraznil generální ředitel PVK Petr Mrkos.
Petr Mrkos
generální ředitel PVK

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) letos pak zajistí osazení panelů na objekty na Kopanině, v Řepích, na Vypichu, v Uhříněvsi, na Lhotce, v Miškovicích, v Klánovicích, v Laurové a Strážovské ulici.

Předseda představenstva PVS Pavel Válek k tomu dodal: „Zajištění energetické soběstačnosti vodárenských objektů je jedním z cílů naší střednědobé strategie. Na těchto devět projektů čerpáme dotace z Modernizačního fondu ve výši patnácti miliónů korun z celkové 85 miliónové investice.“ Instalace letošních 15 elektráren podle Pavla Válka ušetří asi deset milionů korun ročně.
Pavel Válek
Předseda představenstva PVS
předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek
„Pokud dojde k instalaci všech FTV elektráren na plánovaných 74 objektech, tak úspora za elektřinu vzroste na cca sto milionů korun, což je třetina ročních nákladů na elektrickou energii. Což se už samozřejmě promítne do ceny vodného a stočného,“ řekl Petr Mrkos.
Petr Mrkos