Kdy začíná a končí topná sezóna

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku a pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. To, zda teplárna začne či přestane topit, si nerozhoduje sama, ale plní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, které upravuje právě tato vyhláška. 

Teplota venkovního vzduchu pod 13 stupňů Celsia 

Neznamená to, že by se automaticky 1. září hned začalo topit. Záleží totiž na tom, jaká je teplota venkovního vzduchu. 

Dodávka tepelné energie se v otopném období zahájí tehdy, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě a podle vývoje počasí nelze očekávat její zvýšení nad 13 stupňů Celsia ani pro následující den. 

Vytápění se v průběhu otopného období přeruší nebo omezí v případě, že průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad 13° Celsia ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat její pokles pro další den. 

Co je dobré vědět: 

  • v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Společnost Veolia Energie dodává dálkové teplo do více než 260 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Ve městech, kde podnikáme, jsme schopni garantovat dlouhodobý vývoj cen tepla. Našimi zákazníky jsou také průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní a administrativní centra.