Mobilní aplikace přispěje k ochraně životního prostředí a turistům ukáže méně vytížené krásy české přírody

Upozornit na problém nadměrného počtu turistů, kteří navštěvují přírodní lokality a zatěžují tak životní prostředí i místní infrastrukturu a komunitu. O to se snaží nová mobilní aplikace a on-line portál s názvem EPU. Aplikace také podrobně informuje o pravidlech pohybu a chování v oblastech se zvýšenou ochranou, zejména pak v národních parcích a chráněných krajinných oblastech (CHKO). Uživatelům nabízí i informace týkající se fauny a flory, ohrožených druhů a ekosystému v dané oblasti. 

„Věříme, že tato mobilní aplikace je správným krokem ke snižování negativních vlivů turistického ruchu na životní prostředí a že osloví širokou veřejnost. Chceme uživatele aplikace přimět k odpovědnosti za ochranu přírody a zachování biodiverzity ohrožených míst,“ říká Ladislav Cirhan, ředitel společnosti GATYER, která se zabývá mimo jiné informačními i navigačními systémy a udržitelným turismem.
Ladislav Cirhan
ředitel společnosti GATYER

Aplikace je navržena tak, aby uživatelům ukázala i méně známá místa a vedla je k udržitelnému cestování s ohledem na okolní přírodu. V současnosti si můžete vybrat z nabídky více než 170 výletů po celé České republice a další trasy budou i nadále přibývat. U každé trasy je uvedena vzdálenost, celkové převýšení, krátký popis a předpokládaná vytíženost trasy. Výlety v chráněných územích jsou navíc schvalovány správci jednotlivých oblastí a pokud trasa neprochází místy, kde vysoká návštěvnost ohrožuje okolní přírodu, mají štítek overtourism friendly. 

„Naše krajina vyniká mimořádnou pestrostí. Je proto velmi důležité, abychom ji co nejvíce chránili a podporovali její biodiverzitu. V lokalitách národních parků a chráněných krajinných oblastí najdeme ty nejvzácnější ekosystémy. Věřím, že mobilní aplikace k ochraně těchto mimořádných přírodních lokalit přispěje a zároveň podpoří turisty k návštěvám méně frekventovaných, přitom stejně zajímavých míst. Nadměrná návštěvnost některých našich přírodních dominant má negativní dopady na samotnou přírodu a je potřeba to začít řešit, komentuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Osobně se mi velmi líbí, že aplikace ukáže předpokládanou vytíženosti tras a pomůže například rodinám s dětmi vybrat alternativy v okolí, stejně tak v ní uživatelé najdou mnoho poznatků o zvířatech a rostlinách v místě výletu i praktické informace o konaných akcích ve všech lokalitách,“ dodává.
Petr Hladík
ministr životního prostředí

Aplikace EPU tak na trasách výletníky upozorní na zajímavá místa, která by jinak mohli minout bez povšimnutí. Mohou v ní také sbírat virtuální druhy rostlin a živočichů, o kterých se formou krátkých zajímavostí dozví spoustu informací a ke každému druhu si navíc mohou vyplnit i zábavné kvízy.
Ve spolupráci s českými národními parky a Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) aplikace na jednom místě sdružuje aktuální informace národních parků a chráněných krajinných oblastí. Uživatelé jsou tak informováni o aktualitách, pořádaných akcích, uzavírkách či dočasných omezeních. Velkým přínosem pro uživatele jsou chytré notifikace, které informují o vstupu do chráněných území, poskytnou důležité informace o pravidlech chování a vysvětlí důvody případných zákazů či dočasných omezení.

Tváří a patronem projektu je moderátor a publicista Vladimír Kroc. „Motto ‚Ukážeme vám tajemství přírody a vy nám pomůžete o ni pečovat‘ výstižně vypovídá o poslání, které chceme uživatelům aplikace a návštěvníkům výjimečných míst naší přírody sdělit.“
Vladimír Kroc
moderátor a publicista

Mobilní aplikaci ve spolupráci s Národními parky vyvinula společnost Gatyer společně s IT firmou Algodos. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo životního prostředí a generálním partnerem je skupina Veolia, která se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí. Spolu se svým nadačním fondem realizuje projekt Vraťme vodu přírodě, jehož cílem je zachovat cenné přírodní lokality v České republice a především mokřady. Na projektu spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody.  


Foto: EPU