NOVÁ KAPITOLA V HISTORII SKUPINY VEOLIA

Antoine Frérot a Estelle Brachlianoff

Od 1. července dochází ve společnosti Veolia k významné změně:

Estelle Brachlianoff, provozní ředitelka společnosti, se stává novou generální ředitelkou skupiny Veolia.

Dosavadní generální ředitel Antoine Frérot nadále zůstává ve funkci předsedy představenstva společnosti.

U této příležitosti vám přinášíme jejich společný rozhovor, kde oba čelní představitelé naší společnosti hodnotí úspěchy loňského i letošního roku, především pak historický milník spojený s fúzí se společností Suez, a představují směřování Veolie do dalších let. 


- 2021

Antoine Frérot (A.F.) : Rok 2021 byl historickým a výjimečným rokem. Překonali jsme nesmírně náročné období, které nám přinesla pandemie koronaviru, a to díky mimořádnému projektu: naší fúzí se společností Suez, což je operace velikosti a rozsahu, který Veolia nikdy předtím nezažila.
Estelle Brachlianoff (E. B.) : Z uplynulého roku si budu pamatovat především mé první rozhovory se zástupci společnosti Suez: zjistili jsme, že mluvíme stejným jazykem, že máme stejnou vizi ohledně našeho podnikání a že bychom toho mohli společně hodně dosáhnout.

- FÚZE SE SPOLEČNOSTÍ SUEZ

E. B. : Jde to velmi dobře. Je třeba říci, že jsme celý proces pečlivě připravili a že se všichni snažili, aby to fungovalo od prvního dne. Udělali jsme vše proto, abychom v ruce drželi ty správné karty a byli úspěšní. Tato příprava se vyplatila: organizační struktury jsou hotové, týmy pracují společně, informace kolují, procesy jsou propojené. Za méně než šest měsíců se nám podaří tuto fúzi dotáhnout do úspěšného konce. Jen s obtížemi bychom mohli postupovat rychleji.

A.F. : Veolia se rozrostla o 40 000 lidí. Nyní se těšíme na to, až začneme těžit z výhod této fúze, protože potenciál k rozvoji nového subjektu, který vytváříme, je slibný.
 

„Překonali jsme nesmírně náročné období, které nám přinesla pandemie koronaviru, a to díky mimořádnému projektu: naší fúzí se společností Suez.“
ANTOINE FRÉROT

- ÚSPĚCH

A. F. : Naší skupině se daří. Existuje pro to několik důvodů: relevance naší strategie a kvalita jejího provádění, silné zapojení našich týmů a jejich odbornost a schopnost inovace. Je tu však ještě jeden důvod: Veolia si stanovila smysl své činnosti. Díky tomu ví, proč, pro koho a jak chce být užitečná pro své zainteresované strany. V průběhu let jsme zaměřili náš business model na nejdynamičtější odvětví; vytvořili jsme pružnější a responsivnější organizaci; a vytvořili jsme více přidané hodnoty skrze naše produkty a služby. V roce 2021 jsme dosáhli na mnoho obchodních úspěchů a zároveň aktivně připravovali fúzi se společností Suez.

E. B. : S naším smyslem činnosti jste zahájil hlubokou intelektuální, strategickou a manažerskou revoluci. Smysl naší činnosti je velmi důležitý, zejména pro mladé lidi, kteří k nám nastupují. Když se o něm dozvědí, řeknou si sami pro sebe: "Tato společnost má duši, stojí za to se k ní přidat."

- 2022

E. B. : Geopolitika se vrátila do našeho každodenního života dramatickým způsobem v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Tato krize potvrzuje, že strategické volby, které jsme v průběhu minulých let učinili, jak pro naše zákazníky, tak pro nás samotné, byly správné. To znamená snižování naší závislosti na fosilních palivech a globálních dodavatelských řetězcích, což je dobré pro planetu, ale zároveň představuje zdroj nezávislosti, a tedy i svobody.

A. F. : Veolia je o to více schopna podpořit zásadní transformaci výrobních metod a životního stylu, kterou tato změna paradigmatu předpokládá, protože to je náš byznys!

E. B. : Pro rok 2022 jsme oznámili, že cílem je organický růst EBITDA v rozmezí 4 až 6 %. A již nyní začínáme sklízet ovoce ze synergií vytvořených naší fúzí se společností Suez.

"Pokud chceme, aby Veolia nadále zaujímala vedoucí postavení ve svém oboru, musíme si ještě více být vědomi současné doby a předvídat očekávání našich zainteresovaných stran."
ESTELLE BRACHLIANOFF

- BUDOUCNOST

E. B. : Skupina již vyčlenila mimořádný rozpočet ve výši 150 milionů EUR na urychlení zavádění řešení, která nám umožní spotřebovávat méně energie a vyrábět více: do dvou let, ve spolupráci s našimi zákazníky, snížíme naši spotřebu o 5 % a zvýšíme naši výrobu taktéž o 5 %. Tento přístup se neomezuje pouze na energii. Snažíme se vymýšlet nebo zlepšovat procesy, které nám umožní využívat dostupné zdroje z odpadu a odpadních vod k lokální výrobě materiálů potřebných k hladkému fungování moderních ekonomik. Například recyklace plastů a opětovné využití vyčištěné odpadní vody; získávání vzácných zemin a drahých kovů z elektrických baterií, počítačů a mobilních telefonů; využití organického odpadu a čistírenských kalů jako zemědělských hnojiv; výroba mouky z organického odpadu ke krmení zvířat, a tak dále. 

- NOVÝ STRATEGICKÝ PROGRAM

A. F. : Počínaje letošním rokem budeme vypracovávat příští strategický program skupiny Veolia, jehož uskutečňování začne v roce 2024. Představenstvo bude sledovat přijaté strategické směry a jejich operativní realizaci. Bude také pečlivě sledovat další kroky spojené s fúzí se společností Suez a bude se věnovat řízení smyslu naší činnosti. 

E. B. : Jinými slovy, nadále půjdeme společnou cestou pokroku. 

 

Seznamte se s Estelle Brachlianoff