Rekonstruovaná školka má vlastní výrobu elektřiny a moderní osvětlení od Veolie

Dokončenou rekonstrukci a rozšíření kapacity mateřské školy Barevný svět v Olomouci doplnila skupina Veolia o biodynamické osvětlení a malou fotovoltaickou elektrárnu. Předání moderního energetického řešení do užívání proběhlo za účasti primátora Mirka Žbánka a zástupců skupiny Veolia. V plánu je i další spolupráce na energetických úsporách objektů města.

„Snažíme se postupně navyšovat kapacity v mateřských školách a velmi aktuální a důležitá jsou také energetická opatření. Kompletní rekonstrukce MŠ Barevný svět v Dělnické ulici spojila oba záměry. My jsme provedli stavební úpravy, včetně nových oken a zateplení a jsem rád, že Veolia podpořila naše úsilí pilotním projektem moderně řešených energetických úspor,“ řekl primátor města Olomouce Mirek Žbánek o projektu.
MIREK ŽBÁNEK
PRIMÁTOR MĚSTA OLOMOUCE

Veolia vybudovala ve školce malou fotovoltaickou elektrárnu se střešními panely a ve třídách nahradila původní zářivky novými biodynamickými LED svítidly.

„S městem Olomouc spolupracujeme dlouhodobě, a tak jsme neváhali a připravili projekt, který pomůže ušetřit elektřinu, ale má navíc i příznivý dopad na zdraví dětí a personálu ve školce. V rámci skupiny Veolia už máme zkušenosti s instalací úsporného LED osvětlení a velmi se osvědčilo,“ doplnil Kamil Vrbka, ředitel regionu společnosti Veolia Energie, která se na projektu podílela s dceřinou firmou Veolia Smart Systems.
KAMIL VRBKA
ŘEDITEL REGIONU SPOLEČNOSTI VEOLIA ENERGIE

Technologie biodynamického osvětlení může v průběhu dne přizpůsobovat barvu světla přirozené barvě denního svitu nebo aktivitě, kterou děti právě provádějí. Paní učitelky mohou prostřednictvím jednoduchého ovládacího tlačítka navolit vhodnou intenzitu i barvu osvětlení. Součástí řešení je také edukační tablet, ten bude sloužit jako výchovná ukázka využití obnovitelných zdrojů energie. Na ilustrativních obrázcích ukazuje, jaké spotřebiče lze při daném výkonu napájet elektřinou vyrobenou v místě spotřeby.

Výroba elektřiny ve vlastní fotovoltaické elektrárně má mimo snížení dodávek ze sítě ještě další výhodu. Školka je částečně soběstačná a není zcela odkázaná na elektřinu zvenčí. 

Instalace fotovoltaického systému a biodynamických svítidel stála 625 tisíc korun. Akci financovala Veolia Energie ČR a plánuje v Olomouci realizovat obdobná opatření i na dalších budovách škol a školek. Příštím již dojednaným projektem bude Základní škola Stupkova.

Současná situace a ceny energií jen potvrzují trend, kterým se město Olomouc dlouhodobě ubírá, a to je postupné zateplování školních budov.

 

„Je to nejúčinnější způsob, jak zabránit ztrátám tepelné energie. Energetické úspory jsou pro nás dlouhodobě velkým tématem, snažíme se je zavádět všude tam, kde je to možné. A spolupráce s Veolií, která chytrá řešení opravdu umí, činí naše počínání ještě efektivnějším,“ těší se z navázané spolupráce náměstek primátora pro školství Karel Konečný.
KAREL KONEČNÝ
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO ŠKOLSTVÍ