SKUPINA RENAULT, VEOLIA A SOLVAY BUDOU SPOLEČNĚ RECYKLOVAT KOVY Z POUŽITÝCH BATERIÍ ELEKTROMOBILŮ

Přední automobilka Renault, skupina Veolia a chemický koncern Solvay oznámily evropskou spolupráci v oblasti recyklace kovového obsahu baterií elektrických vozidel v uzavřeném cyklu.

© Médiathèque VEOLIA - Olivier Guerrin

Původní konsorcium Veolie a Solvay, které vzniklo v září loňského roku, tak nyní posiluje Skupina Renault, která je nejen průkopníkem v oblasti cirkulární ekonomiky, ale zároveň má značné zkušenosti s životním cyklem baterií elektrických vozidel. Konsorcium, jehož jednotliví partneři se vzájemně doplňují, bude těžit z rozsáhlého know-how společnosti Solvay v oblasti chemické extrakce kovů z baterií i z desetileté zkušenosti Veolie s demontáží a recyklací lithium-iontových baterií pomocí hydrometalurgických procesů.

Vzhledem k očekávanému celosvětovému nárůstu počtu elektrických automobilů z 10 milionů v roce 2020 na více než 100 milionů v roce 2030* je zajištění stabilního a odpovědného přístupu ke kovům používaným při výrobě baterií naprostou nezbytností.

Všechny tři firmy proto chtějí vytvořit bezpečný a udržitelný zdroj strategických kovů pro výrobu baterií, jako je kobalt, nikl a lithium. Každý z partnerů uplatní své odborné znalosti ve všech krocích hodnotového řetězce – od sběru vyřazených baterií až po demontáž, extrakci a vyčištění kovů. Zároveň budou spolupracovat na zdokonalení stávajících mechanických a hydrometalurgických metod využívaných při recyklaci baterií. Strategické kovy, které se dříve recyklovaly jen ve formě vhodné pro metalurgii, bude možné s využitím inovativní technologie vyvinuté společně Veolií a Solvay extrahovat a čistit tak, že výsledkem budou vysoce čisté kovy vhodné k opětovnému využití v nových bateriích. Tento uzavřený cyklus tak sníží environmentální stopu budoucích pohonných baterií do elektromobilů.

Členové konsorcia již nyní realizují experimentální fázi, která zahrnuje vybudování pilotního závodu na extrakci a čištění kovů z vyřazených baterií z elektromobilů ve Francii.

Luca de Meo, generální ředitel Renault, prohlásil: „Skupina Renault přistupuje k životnímu cyklu baterií holisticky: prvotně využívané baterie opravujeme, abychom prodloužili jejich životnost, vyvíjíme možnosti pro jejich druhotné využití např. k uskladnění energie a budujeme systémy pro jejich sběr a recyklaci. Jsme hrdí na to, že dnešním spojením sil s Veolií a Solvay jsme opět o krok dál v naplňování našeho závazku ve prospěch životního prostředí. Vzhledem k rostoucí elektromobilitě se zaměřujeme na zavádění inovativních a nízkouhlíkových způsobů recyklace baterií, které otevírají cestu k zajištění udržitelných zdrojů strategických materiálů nutných k jejich výrobě.“
LUCA DE MEO
GENERÁLNÍ ŘEDITEL RENAULT
Antoine Frérot, generální ředitel Veolie, k tomu uvedl: „Vzhledem k závažnosti environmentálních problémů, jimž svět čelí, je nutnost ekologické transformace opravdu naléhavá. Přistoupení Skupiny Renault ke konsorciu Veolie a Solvay představuje další krok k řešením, která v uzavřeném cyklu chrání přírodní zdroje. To ukazuje, že firmy, které spolupracují, mohou nalézat a uplatňovat nová řešení, která zlepší životní prostředí a současně pomohou obnovit naši ekonomiku.“
ANTOINE FRÉROT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL VEOLIE
Ilham Kadri, generální ředitel Skupiny Solvay, dodal: „Toto konsorcium je skvělou ukázkou spolupráce v hodnotovém řetězci, která uvádí do života skutečnou cirkulární ekonomiku v oblasti kovů používaných v bateriích. Jsme nadšení, že se k nám Skupina Renault přidala. Vnímáme ji jako strategického partnera, jenž byl posledním chybějícím článkem v celém cyklu. Tím, že bude dodávat vstupní materiály k recyklaci, totiž umožní návrat čistých kovů zpět do oběhu. Tento projekt je ostatně ukázkou, jak Solvay proměňuje slova v činy, a naplňuje tak svůj plán Solvay One Planet, v jehož rámci chceme do roku 2030 zdvojnásobit obrat plynoucí právě z cirkulární ekonomiky.“
ILHAM KADRI
GENERÁLNÍ ŘEDITEL SKUPINY SOLVAY