Skupina Veolia se připojila k Chartě diverzity

Charta diverzity, evropský dokument prosazující diverzitu, flexibilitu a inkluzi v pracovním prostředí, získala v pátek 7. června 2024 nové signatáře. Svůj podpis připojilo vedle skupiny Veolia 5 dalších společností. V pražské Novoměstské radnici na Karlově náměstí předali slavnostní certifikáty zástupcům firem Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, a J. E. Jurgen van Miervenne, velvyslanec Belgického království v ČR. Skupinu Veolia zastupovala personální ředitelka Miluše Poláková.

zleva Miluše Poláková, personální ředitelka skupiny Veolia Česká republika a Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu Veolia

Signatáři Charty diverzity svým podpisem stvrzují závazek, že budou vytvářet otevřené, vstřícné a nediskriminační pracovní prostředí vůči všem zaměstnancům a zaměstnankyním. Signatáři Charty diverzity se stávají součástí více než 130 firem, které se k dokumentu hlásí, a již 10. rokem výrazně ovlivňují český trh práce a udávají trendy.

Ke strategickému unijnímu dokumentu se připojují firmy, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a udržitelné podnikání. Charta jim zároveň pomáhá nastavit firemní kulturu tak, aby se každý zaměstnanec cítil ve firmě oceňován a dostával rovnou příležitost k úspěchu.

„Ve skupině Veolia jsme si vědomi toho, že za své obchodní úspěchy firma vděčí vedle vlastních technologií hlavně zaměstnancům. Víme, jak velký význam může mít inkluze a diverzita na pracovišti, a jsme proto hrdí na to, že tvoří klíčovou součást naší organizace a kultury," uvedla Miluše Poláková, personální ředitelka skupiny Veolia Česká republika.
Miluše Poláková
personální ředitelka skupiny Veolia Česká republika

CO JE EVROPSKÁ CHARTA DIVERZITY

Evropská Charta diverzity je projektem Evropské, jejímž cílem je posílit zavádění diverzity, flexibility a inkluze na pracovní trh v zemích EU. Cílem je ve spolupráci se zaměstnavateli, veřejnými institucemi, akademickou obcí apod. podporovat diverzitu, flexibilitu a inkluzi jako klíčové hodnoty. Důležité je ale také jejich vzájemné propojení – inspirace a sdílení know-how, zkušeností a příkladů dobré praxe.  Více o dokumentu Charta diverzity najdete na www.diverzita.cz