Třpyt a krása … na kobercích! Recyklace 2 km červeného běhounu a 56 tun koberců

Skončil 72. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes, jehož dějištěm byl již tradičně zdejší Festivalový a kongresový palác (SEMEC). V něm se každoročně koná řada významných akcí. Veolia nakládá s veškerými odpady, které ve Festivalovém a kongresovém paláci vznikají, a zhodnocuje je: červené běhouny, koberce, dřevo i lepenka. Služba splňuje přísné požadavky na udržitelný rozvoj (standardy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 26000).

Za dobu trvání festivalu se hosté projdou po 83 rolích červených koberců, které jsou položeny na 26 000 m2 podlahové plochy festivalového paláce. Zejména pak na slavných 24 schodech se spotřebuje 60 metrů červeného běhounu, který je měněn třikrát za den.

V roce 2018 bylo vytříděno 56 tun použitých koberců bez spodní latexové vrstvy; ty byly dále rozdrceny a zpracovány na polypropylenový granulát, který slouží jako druhotná surovina při výrobě plastů pro automobilový průmysl. Veolia dosáhla 93% míry zhodnocení odpadů: 1 253 tun průmyslových odpadů zpracovala v závodě ve Valazur, 326 tun dřevního odpadu (třídy B) ve svém závodě ve Villeneuve-Loubet a 93 tun lepenky zpracovaných v Nice směřovalo do papíren ve Francii i dalších evropských státech. Veolia též zajišťuje třídění kovového odpadu a plastových folií.
 
Zařízení má Festivalový palác k dispozici 24/7
Veolia nasazuje svozové vozy, jejichž počet odpovídá vždy potřebám konkrétní akce, a dále pak lis, který si umí poradit s různorodými odpady. 43% se třídí přímo v místě vzniku, což přispívá k snižování jejich objemu a zároveň ke snadnější recyklaci.