Veolia byla opět generálním partnerem projektu Česká hlava

Společnost Veolia dlouhodobě podporuje projekty v oblasti vědy, inovací a vzdělávání. Již poněkolikáté byla generálním partnerem soutěží pro rozvoj vědy a výzkumu Česká hlava a České hlavičky.

Česká hlava je nejvyšší ocenění, které může vědec v České republice získat. Ceny byly předány 29. listopadu na slavnostním galavečeru, který přenášela Česká televize. Cenu společnosti Veolia předala Jitka Schmiedová, ředitelka lidských zdrojů skupiny Veolia pro střední a východní Evropu. 

Cenu Doctorandus, cenu společnosti Veolia pro mladého vědce v oblasti přírodních věd získal Matouš Vobořil z Ústavu molekulární genetiky AV. Cílem jeho práce bylo zkoumání příčin vzniku chorob z poruch autoimunitního systému, jakou je např. cukrovka I. typu. Matouš Vobořil se svými pracovníky testy na laboratorních zvířatech prokázal, že poruchy imunitního systému mohou vznikat tím, že mladý organismus není vystaven dostatečnému vlivu virů a bakterií. Stimulace mladých myší složkami bakterií či virů přímo v brzlíku vedla k posílení obrany proti autoimunitním onemocněním. Popsání těchto nových obranných mechanismů, které je možno spouštět přírodními či synteticky připravenými mikrobiálními produkty, tak nese slibný terapeutický potenciál s ohledem na prevenci 

Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní přínos ve vědě získal významný imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Cenu uděluje vláda na základě návrhu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Prof. Václav Hořejší se svými kolegy jako první na světě objevil, a v prestižních světových časopisech publikoval celou řadu funkčně významných proteinů a jejich komplexů, včetně tzv. signalizačních membránových mikrodomén (zvaných „membránové rafty“). Tyto výsledky výrazným způsobem přispěly k lepšímu pochopení mechanismů fungování imunitního systému na molekulární úrovni, a dosáhly proto velkého mezinárodního ohlasu v odborné literatuře. 

Cenu společnosti Česká hlava PROJEKT, cenu Invence za nejvýznamnější vědecký projekt porota udělala kolektivu Jiřího Dědečka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Vědci z ústavu akademie věd našli zcela novou metodu výroby metanolu z metanu.

Cenu Ministerstva obchodu a průmyslu, cenu Industrie za nejlepší inovaci získal Výzkumný ústav textilních strojů z Liberce za vývoj unikátního tryskového tkacího stroje, který je schopen vyrábět speciální druh 3D textílie tzv. distanční tkaninu.

Cenu skupiny ČEZ, cenu Doctorandus za nejlepší práci mladého vědce v oblasti technických věd získal Jiří Kratochvíl z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Tento mladý vědec se věnuje nanočásticím, které originálním způsobem dokáže nanášet na povrchy různých objektů, které pak mají antibakteriální účinek.