Vítězové soutěže Přeměna odpadů na zdroje se zúčastnili exkurze v recyklačním zařízení skupiny Veolia

Studenti Střední a Mateřské školy Litoměřice, kteří se umístili na třetím místě v soutěži Přeměna odpadů na zdroje v kategorii středních škol, se zúčastnili exkurze v recyklačním zařízení skupiny Veolia. Tuto soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s cílem šířit osvětu a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a tím zvýšit zájem o výrobky s obsahem druhotných surovin a recyklátů.

Studenti oboru aranžerství se v soutěži umístili na vítězném stupni s projektem „Recyklované modely zvířátek“. Ty vyrobili z PET lahví. Cenu do soutěže věnovala Veolia. Pro studenty zorganizovala exkurzi do provozu zařízení na recyklaci plastů a hliníkových třísek v průmyslové zóně Kladno-Dříň. Veolia v roce 2017 připravila pro další využití 92 % odpadů a vedlejších produktů, které prošly jejími zařízeními. Plastů pak 86 %.

„Exkurze studentům dala nový rozsah, jak se dá naložit s odpadem. Jak naložit s upcyklací pro zlepšení životního prostředí. A v neposlední řadě jak by oni sami, jako aranžéři, mohli využít například drť z odpadních plastových materiálů. Jsme rádi za možnost podívat se přímo do provozu. Firmě Veolia tímto děkujeme,“ uvedla Adéla Holubová, učitelka ze Střední a Mateřské školy Litoměřice. 

Součástí exkurze byla krátká prezentace aktivit skupiny Veolia, představení technologií na drcení plastů a briketování neželezných kovů, včetně ukázky jejich provozu, a nechyběla ani soutěž o upcyklované předměty vyrobené ze starého nevyužitého textilu a PVC bannerů. Škola si pak odnesla dárek v podobě nástěnných hodin vyrobených z gramofonových desek.

„Ve Veolii se snažíme zaměřovat na všechny aspekty naší činnosti. Proto jsme zvolili jako součást exkurze i ukázku upcyklovaných předmětů. Staré roll upy a bannery vyrobené z PVC totiž nevyhazujeme, ale předáváme je k upcyklaci nebo-li přeměně v nové produkty, například v podobě klíčenek nebo sedacích vaků. Diskuze se tak ke konci exkurze začala ubírat k otázce, jak každý z nás může přispět k omezování vzniku odpadů v každodenní činnosti,“ upřesnila za útvar komunikace skupiny Veolia Marta Augustýnková, která se podílela na organizaci exkurze.

Více o soutěži Přeměna odpadů na zdroje najdete na https://druhotnasurovina.mpo.cz/