Vysoká spokojenost se zákaznickým portálem skupiny Veolia

Potvrdila to v podzimním výzkumu agentura IBRS. Spokojenost s jeho využíváním je u individuálních zákazníků 98 %, u firem pak dokonce stoprocentní.

Výzkumu se zúčastnilo 3 050 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem a zástupců municipalit. Šetření, které se uskutečnilo od 20. září do 18. října 2022, proběhlo v Praze, ve Středočeském, Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji. Pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia výzkum realizovala agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o.

„Celkově je se službami, které nabízejí vodárenské společnosti skupiny Veolia spokojeno 95 % respondentů, což je ve srovnání s jinými dodavateli nadprůměrný výsledek. U firem a bytových družstev je spokojenost na úrovni 98 %,” uvádí Miloš Rybáček, jednatel výzkumné agentury IBRS.
Miloš Rybáček
jednatel výzkumné agentury IBRS

S kvalitou pitné vody je spokojeno 92 % zákazníků

Češi jsou s kvalitou vody spokojení a potvrzují to i data aktuálního výzkumu. S vysokou kvalitou vody souvisí také dlouhodobá obliba pití vody z vodovodu. I letos čtyři lidé z pěti doma běžně pijí kohoutkovou vodu. Zajímavostí je, že vyšší oblibu výzkumná agentura zaznamenala u žen.

Mimořádná profesionalita zaměstnanců

Jak Češi hodnotí vodárenské profesionály? Se zaměstnancem vodárny přišla do kontaktu více než polovina respondentů. Většina z nich (96 %) je s jejich profesionalitou spokojeno. Ještě vyšší je pak spokojenost s prací u odečítačů a montérů vodoměrů, kterou potvrzuje 99 % dotázaných (u firem dokonce 100 %). Podobně vysoká spokojenost je také s plynulostí dodávek vody, která u individuálních zákazníků dosahuje 96 %, o procento vyšší je u bytových družstev a firem.

Mladší internet, starší po telefonu

Nejpreferovanějším informačním kanálem vodárenských společností jsou již tradičně zákaznická linka a internetové stránky. V posledních letech však roste také zájem o internetový zákaznický účet (zákaznický portál), s kterým je spokojeno 99 % respondentů, u firem a bytových družstev je spokojenost dokonce stoprocentní.

“V Praze a v Hradci Králové je výraznější preference internetu, v ostatních regionech je o poznání silnější preference telefonu. Obecně platí, že mladší lidé dávají přednost internetu, starší telefonní lince,“ upřesňuje Miloš Rybáček. Z bezkontaktních způsobů komunikace preferují individuální zákazníci spíše zákaznickou linku, bytová družstva a firmy více zákaznický portál.
Miloš Rybáček

Část výzkumu byla opět věnovaná suchu a nedostatku vody. Respondenti vnímají jako větší problém nedostatek vody v ČR než ve svém vlastním regionu. Například Pražané se nedostatku vody nebojí. Více než sedmdesát procent z nich se domnívá, že v hlavním městě je vody dostatek. A odborníci jim dávají za pravdu. Velkou výhodou metropole totiž je, že zdroje vody pro Prahu mají značné kapacitní rezervy. Největší problém s nedostatkem vody vnímají respondenti v Královéhradeckém kraji.


Agentura IBRS – International Business and Research Services – působí na českém trhu už 26 let a svým klientům nabízí plný servis v oblasti marketingového výzkumu včetně navazujícího poradenství. IBRS realizovala na českém trhu více než 3700 projektů pro 680 různých
klientů. Mezi klienty IBRS patří nejen významné korporace, ale i menší firmy z různých trhů. IBRS je korporátním členem světové organizace pro výzkum veřejného mínění a marketingový výzkum ESOMAR.