Tiskové zprávy

Královéhradecká fakultní nemocnice v pátek obdržela od skupiny Veolia - hlavního akcionáře vodohospodářské společnosti Královéhradecká provozní a.s. - půl milionu korun na nákup plicního ventilátoru.
Společnosti ze skupiny Veolia v České republice jsou v pohotovosti již od konce února a v posledních dvou týdnech zavedly celou řadu opatření, v souvislosti se zhoršující se situaci s nákazou virem COVID-19, včetně svolání krizových štábů.
Vodárnské společnosti v České republice garantují, že pitná voda z veřejného vodovodu je zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnu vodu
Nadační fond Veolia schválil v rámci svého nejstaršího grantového programu podporu pro 13 nových projektů, díky nimž získá práci 18 osob, z toho 4 zdravotně znevýhodněné. Mezi schválené projekty byla ve čtvrtek 5. března v Ostravě rozdělena částka 900 000 korun.
Veolia byla prostřednictvím své dceřiné společnosti Nova Veolia partnerem první světové výstavy řešení pro planetu pod názvem ChangeNOW. Třídenní akce (30. 1. – 1. 2. 2020) se konala v pařížském Grand Palais a přilákala na 20 000 návštěvníků, 1 000 řešení, 500 investorů, 250 přednášejících a 50 starostů významných měst světa, čímž dala vzniknout inovativnímu ekosystému konkrétních řešení pro planetu.
Společnost Veolia Energie ČR dokončila další etapu ekologizace ostravské Elektrárny Třebovice, která patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku. Ekologizace parního kotle K13 začala v roce 2017 a stála 537 milionů. Emise díky této investici klesnou o stovky tun ročně. Kompletně ekologizované jsou tak už dva ze tří hlavních kotlů, přičemž na třetím byla ekologizace zahájena loni.
Jubilejní 10. ročník projektu Voda pro Afriku, který organizuje Nadační fond Veolia spolu se skupinou Veolia, skončil s výsledkem 924 211 korun.
Šeky si přišlo převzít celkem 68 žadatelů, kteří dohromady vytvořili 94 pracovních míst, z toho 21 pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Reckitt Benckiser (RB) a Veolia dnes oznámily uzavření dohody o partnerství, aby podpořily přechod na cirkulární ekonomiku v oblasti plastů.