Nový život pro kravské rohy

Startup s názvem Authentic Material z francouzského Toulouse třídí a recykluje kravské rohy, které by jinak skončily ve spalovně. Výsledkem jeho snažení je nový organický, modulární a průmyslově využitelný materiál.
© Authentic Material

Tento 100% přírodní materiál pocházející z kravských rohů lze použít k výrobě příborů, šperků, brýlových obrouček, knoflíků a dokonce i kosmetiky.

Lze organický odpad využít v průmyslu a řemeslné výrobě? Společnost Authentic Material je přesvědčena, že ano. Tento mladý startup založili v dubnu 2016 Vincent Menny, inženýr z oblasti strojírenství a výroby a Dimitri Mazars, specialista na řízení v oblasti zemědělství a potravinářství. A jaká byla jejich myšlenka? Vyrábět přírodní materiály z bioodpadu.

Své první pokusy provedli s nevyužitými nebo jen částečně použitými kravskými rohy, což je materiál, který obvykle končívá ve spalovnách. K jeho zpracování zkusil startup Authentic Material využít proces lisování za tepla běžně používaný v práškové metalurgii. Tento postup zahrnuje tři zásadní složky – tlak, teplotu a hygrometrii – díky nimž umožňující vyrobit nový, recyklovaný, 100% přírodní a zároveň modulární materiál.

Touto cestou se nejen zpracovává dosud nevyužitý zdroj, ale zároveň vzniká i zcela nový, zakázkový a hodnotný materiál s vysokou přidanou hodnotou. Jeho další využití je pak možné například při výrobě příborů, brýlových obrouček, knoflíků či dokonce kosmetiky. Tato technologie produkuje dva typy materiálů – jednak 100% rohovinu zcela prostou aditiv a kromě ní i další hybridní materiál, který se po přidání biopolymerů stává omyvatelným a zvládne dokonce i mytí v myčce.

Z vyhozených rohů k inovativnímu materiálu
Není asi velké překvapení, že první zájem o nový materiál přišel z odvětví výroby kuchyňských potřeb. Použitý proces přesvědčil slavného výrobce příborů Forge de Laguiole z francouzského Aubracu, který si od startupu objednal střenky k nožům.

Společnost Authentic Material sídlí ve francouzském Toulouse, v areálu vysoce respektovaného centra CNRS, zaměřeného na tvorbu materiálů a studium jejich struktury. Nedávno se jí podařilo získat označení JEI udělované mladým inovativním firmám a zapojila se rovněž do podnikového inkubátoru francouzského regionu Midi-Pyrénées. Rozvoji projektů zde napomáhá centrum Toulouse Tech Transfer, akcelerátor přenosu technologií, zaměřený na regionální inovace. Startup Authentic Material podpořila rovněž výzkumná laboratoř CNRS společně s Polytechnickým institutem v Toulouse (INP), které se specializují na studium polymerů.

Lokální řetězec pro sběr kravských rohů
Myšlenky Vincenta Mennyho však míří ještě dále. Startup má v úmyslu svůj proces použít i ke zpracování perleti, kostí a dřeva. v roce 2017 se ředitel společnosti rovněž zaměří rovněž na asijské trhy… s jídelními hůlkami!
Má v úmyslu vybudovat také lokální dodavatelský řetězec, který by využíval suroviny pocházejících z jatek a řeznictví. Jen na francouzském trhu hodlá společnost ročně recyklovat pět až deset tun rohoviny.

Originální na celém projektu je především to, že dokázal vybudovat lokální dodavatelský systém pro využití biologického materiálu, který zahrnuje jeho sběr, třídění, čištění, sušení, mletí a zpracování. Má tak pod kontrolou celý hodnotový řetězec od zdroje materiálu po všechny následující fáze jeho transformace.