Společnosti skupiny Veolia Energie v ČR

Skupina Veolia Energie v České republice působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském, Jihočeském a Karlovarském kraji a v Praze prostřednictvím osmi společností:

Veolia Energie ČR

Společnost Veolia Energie ČR tvoří čtyři regiony: Region Severní Morava, Region Střední Morava, Region Východní Morava a Region Čechy.

Region Severní Morava a Slezsko

Region Severní Morava a Slezsko je největší organizační jednotkou Veolie Energie ČR a zároveň jedničkou společnosti ve spalování biomasy. Geograficky je region rozdělený na oblast sever a východ.
 
Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (579 km) dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácnostíprůmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Karviné, Havířově, Frýdku-Místku, Krnově a okolních městech a obcích.

Je také významným výrobcem elektřiny a poskytovatelem podpůrných a systémových služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR (ČEPS).
Mezi největší zákazníky pro oblast sever patří OKK-Koksovny, RESIDOMO, SBD Vítkovice, SBD Nová huť, Pražské pivovary, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Mlékárna Kunín - provozovna Martinov, Dopravní podnik Ostrava, město Krnov, Krnovské škrobárny a lihovary, Pega, Kofola či Avion Shopping Park firmy IKEA.

Pro oblast východ to jsou zejména Havířovská teplárenská společnost, Distep, RESIDOMO, BYTservis-služby, SBD Drubyd, Lázně Darkov, Doly Karviná a Lazy společnosti OKD, řada průmyslových podniků, zejména v průmyslové zóně Karviná–Nové Pole (např.: Shimano, Baumann Springs, Sejong, Mölnlycke, GS Caltex, Gates Hydraulics) a také nemocnice ve městech Karviná, Havířov i Frýdek-Místek.
 
Teplo a elektřina v Regionu Severní Morava a Slezsko je vyráběna v šesti zdrojích: Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz, Teplárna Krnov, Teplárna Karviná, Teplárna ČSA a Teplárna F-M.
 
Distribuci tepla a služby s tím spojené dále pak zajišťuje Závod distribuce a služeb rovněž geograficky rozdělený na oblast sever a východ.

Region Střední Morava

Region Střední Morava zásobuje teplem zhruba 44 tisíc bytů v Olomouci, Přerově a Novém Jičíně. Také vyrábí elektřinu a je jedním z nejdůležitějších poskytovatelů podpůrných služeb v České republice. Svým klientům navíc dodává páru o speciálních parametrech určenou pro náročnou technologii.

Největšími klienty jsou OLTERM & TD Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, ADM Prague, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak, Univerzita Palackého Olomouc, Teplo Přerov, Precheza, PSP Technické služby, Meopta Přerov, Město Nový Jičín, Tonak nebo Středomoravská nemocniční se svými Nemocnicemi Přerov a Šternberk. Region Střední Morava tvoří tři závody: Teplárna Olomouc, Teplárna Přerov a Distribuce a služby.

Region Čechy

Region Čechy zastřešuje aktivity Veolie Energie v Čechách, v současné době konkrétně v Praze, kde má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování multitechnických služeb (působí zde od roku 1991), dále v Kolíně, Vlašimi, Mariánských Lázních, Roudnici nad Labem, Horní Plané a dalších městech. Region Čechy, který zahrnuje dceřiné společnosti Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín a Veolia Energie Mariánské Lázně, zásobuje teplem zhruba 28 tisíc domácností a další klienty z nejrůznějších odvětví.

Mezi významné klienty patří např. Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 16 – Radotín, Pražské vodovody a kanalizace, Eltodo, MŠ a ZŠ Praha 13, MTH Kolín, Bioferm Kolín, Eligo, Paramo, lázeňské budovy a nemocnice v Mariánských Lázních a další zákazníci z nejrůznějších odvětví.

------------------------------
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.  B 318.
info@veoliaenergie.cz
 

Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha, a.s., od 1. června 2016 převzala společnost Pražská teplárenská LPZ, a.s. Transakci koncem května schválil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Veolia Energie Praha, a.s., je členem skupiny Veolia Energie v České republice, která patří do skupiny Veolia. Tepelnou energii dodává pražským domácnostem, institucím a firmám zejména na levém břehu Vltavy, kde provozuje lokální plynové zdroje.

 

Základní údaje:

Celkový tepelný výkon: 525 MWt
Teplovodní síť: 117 km
Počet zaměstnanců: 94
2 centrální zdroje: Veleslavín a Juliska
28 plynových kotelen, 128 kotlů
 
Zákaznické portfolio tvoří ze 73 % byty (55 000) a z 27 % nebytové objekty (obecní a terciární sféra). 

 

Vedení společnosti:

ředitel: Jan Zdrálek
předseda představenstva: Ing. Josef NOVÁK
členové představenstva : Ing. Martin BRŮHA, Ing. Reda RAHMA, Ing. Martin Bernard​
předseda dozorčí rady: Philippe GUITARD
členové dozorčí rady: Ing. Miluše POLÁKOVÁ 

 
Kontakt:

Veolia Energie Praha, a.s.
Enterprise Office Centrum, Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 221 511 925
obchod@veolia.com
www.vecr.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20284.  IČO: 03669564, DIČ: CZ03669564

AmpluServis

AmpluServis má dlouholetou zkušenost v oblasti služeb spojených s opravami, údržbou, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení (kotlů, čerpadel, ventilátorů, parních turbín, generátorů, horkovodů, parovodů apod.) v teplárnách a elektrárnách, v průmyslu chemickém, petrochemickém, potravinářském, hutnickém a dalších odvětvích. Poskytuje také expertní služby (revize vyhrazených elektro, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení), chemické služby (především rozbory paliv, průmyslových vod a olejů), služby vibrační diagnostiky, termovize, rentgeny svarů atd.

AmpluServis je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Má vytvořen inspekční orgán na inspekční postupy pro kotle, tlakové nádoby a vibrační diagnostiku, který získal akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Zákazníky jsou mateřská společnost Veolia Energie ČR a sesterská Veolia Energie Kolín, ČKD Praha DIZ, ADM Prague, Siemens Industrial Turbomachinery, ArcelorMittal Ostrava, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, Knauf Insulation atd.

Klíčové údaje za rok 2014
Obrat: 315 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 153
 
---------------
AmpluServis, a.s.
ul. Elektrárenská 5558 
709 74 Ostrava – Třebovice 
IČO: 651 38 317
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1258
ampluservis@veoliaenergie.cz 
 

Veolia Energie Kolín

Veolia Energie Kolín navazuje na dlouhodobou tradici energetické společnosti v Kolíně a od roku 2013 působí rovněž ve městě Vlašim. Ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo obyvatelům, úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům v obou městech a také se zabývá výrobou elektrické energie.

 

Hlavní činnosti

Formou dálkového vytápění, které je v souladu s udržitelným rozvojem, vytváří tepelnou pohodu pro většinu obyvatel Kolína a Vlašimi.
Teplem zásobuje průmyslové klienty, školy a instituce.
Zabývá se výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.
Poskytuje podpůrné služby pro ČEPS.

 

Klíčové údaje společnosti Veolia Energie Kolín za rok 2015

Obrat: 428 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 65
Prodej tepla: 869 TJ
Prodej elektřiny: 81 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 227 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 19,2 MWe

 

Vedení společnosti:

Statutární ředitel: Ing. Martin Brůha
Ředitel: Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D.
Předseda správní rady: Ing. Martin Brůha
Člen správní rady: Ing. Miluše Poláková​,  Ing. Reda Rahma

 

Kontakt:

Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
IČO: 45148091, DIČ: CZ45148091

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1523.
www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-kolin
info.kolin@veoliaenergie.cz

Veolia Energie Mariánské Lázně

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, která je součástí skupiny Veolia Energie v České republice, je výrobcem a dodavatelem tepla pro domácnosti a řadu klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru ve městě Mariánské Lázně. Současně vyrábí vysokoúčinným způsobem, a to v kogeneraci elektrickou energii. Výroba energie společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně je příznivá k životnímu prostředí, kdy se 70 % energie vyrábí z obnovitelných zdrojů - biomasy a zbývajících 30 % energie se získává ze zemního plynu.

 

Hlavní činnosti

Formou ekologicky šetrného dálkového vytápění vytváříme tepelnou pohodu pro více než 3 300 domácností v Mariánských Lázních (40 % bytového fondu ve městě).
Teplem zásobujeme řadu významných klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru.
V Mariánských Lázních provozujeme primární i sekundární rozvody, a staráme se tak o celý tepelný systém od výroby až po distribuci tepelné energie koncovým uživatelům.
Vedle výroby a distribuce tepla se zabýváme rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.

 

Klíčové údaje společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně za rok 2015

Obrat: 161 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 21
Prodej tepla: 275 TJ
Prodej elektřiny: 5 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 51,3 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 1,24 MWe
Délka rozvodů CZT: 19,75 km parních a 8,77 teplovodních

 

Vedení společnosti

Jednatel společnosti    Ing. Martin Brůha
Jednatel společnosti    Ing. Bc. Pavel Kolář

 

Kontakt:

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294
Úšovice
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 49790676Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 4776.
www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-marianske-lazne
info.ml@veoliaenergie.cz

Veolia Průmyslové služby ČR

Veolia Průmyslové služby ČR představuje pro Veolii světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu. Je totiž exkluzivním dodavatelem všech energií potřebných pro průmyslovou činnost hlavního zákazníka - největší těžební společnost v České republice OKD. Veolia Průmyslové služby ČR zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro doly OKD prostřednictvím předávacích míst, která se nacházejí na povrchu.

Objem dodávek stlačeného vzduchu řadí Veolii mezi nejvýznamnější dodavatele této komodity na světě.

Klíčové údaje společnosti Veolia Průmyslové služby ČR za rok 2014
Obrat: 1,6 mld. Kč
Počet zaměstnanců: 272
Výroba tepla: 900 TJ
Distribuce elektřiny: 821 GWh
Prodej stlačeného vzduchu 1 042 mil. Nm3

Veolia Průmyslové služby ČR má dvě dceřiné společnosti: Veolia Komodity ČR a Veolia Powerline Kaczyce.

---------------
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974
IČO: 27826554
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722. 
info.vps@veoliaenergie.cz

 

Veolia Komodity ČR

Veolia Komodity ČR, dceřiná společnost Veolie Průmyslové služby ČR, je jedním z největších alternativních obchodníků s elektřinou a plynem na českém trhu.

Klíčové údaje 2015
Obrat: 2,5 mld. Kč
Počet zaměstnanců: 8
 

Veolia Powerline Kaczyce

Veolia Powerline Kaczyce, dceřiná společnost Veolie Průmyslové služby ČR, nakupuje a distribuuje elektrickou energii v Polsku.

Klíčové údaje za rok 2013
Obrat: 445 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 13

 

Olterm & TD Olomouc

Olterm & TD Olomouc, společný podnik Veolie Energie ČR (66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %), distribuuje teplo a provozuje lokální kotelny v Olomouci a okolí. Teplem zásobuje téměř 26 tisíc domácností, školy a podniky z terciární a komerční sféry. Zároveň od roku 1997 provozuje Plavecký bazén Olomouc, kde se společnost Veolia Energie ČR podílela spolu s městem na projektu rekonstrukce a výstavbě nových atrakcí, mezi které patří zejména Aquacentrum Delfínek.

Olterm & TD Olomouc ke konci roku 2010 úspěšně dokončil zavádění integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2009; ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, což znamená další významný krok v procesu neustálého zlepšování v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčové údaje za rok 2014
Obrat: 343 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 78
Prodej tepla: 583 TJ
Instalovaný tepelný výkon: 23 MWt
Délka primárních sítí: 10 km
Délka sekundárních sítí: 12 km

-----------------
Olterm & TD Olomouc, a.s. 
Janského 469/8, Povel 
779 00 Olomouc 
www.olterm.cz
info@olterm.cz 
 

Mezi dceřiné společnosti se řadí i Institut environmentálních služeb.
 

Institut environmentálních služeb

Institut environmentálních služeb (IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací francouzské nadnárodní společnosti Veolia Environnement (VE). Od roku 2002 působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty, službami či vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center VE, tzv. Campusů VE. Od roku 2004 má IES zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (ISO 9000, EMS 14000 a OHSAS 18000). IES je společným podnikem společnosti Campus VE France (40 %), Veolia Voda prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (30 %) a společnosti Veolia Energie ČR (30 %). IES má vzdělávací centra v Praze, Ostravě a Banské Bystrici a zastoupení v Teplicích.

Hlavní oblasti činnosti IES

  • Vzdělávání a trénink (hlavní předmět podnikání).
  • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum/Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
  • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
  • Nakladatelství a vydavatelství (periodika a monotematické odborné i populárně naučné publikace v celkovém nákladu 110 tisíc výtisků; propagační a tréninkové filmy).
  • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie

 
Klíčové údaje společnosti IES za rok 2014
Obrat: 26,27 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 12
Počet realizovaných vzdělávacích akcí: 1 556
Počet tréninkových hodin: 80 160
Počet účastníků vzdělávacích akcí: 11 343
Počet účastníků vzdělávacích akcí IES od zahájení jeho činnosti: 109 643

Více informací: www.institutes.cz