Společnosti skupiny Veolia Energie v ČR

Skupina Veolia Energie v České republice působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském, Jihočeském a Karlovarském kraji a v Praze prostřednictvím osmi společností:

Veolia Energie ČR

Společnost Veolia Energie ČR tvoří čtyři regiony: Region Severní Morava, Region Střední Morava, Region Východní Morava a Region Čechy.

Region Severní Morava a Slezsko

Region Severní Morava a Slezsko je největší organizační jednotkou Veolie Energie ČR a zároveň jedničkou společnosti ve spalování biomasy. Geograficky je region rozdělený na oblast sever a východ.
 
Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (579 km) dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Karviné, Havířově, Frýdku-Místku, Krnově a okolních městech a obcích.

Je také významným výrobcem elektřiny a poskytovatelem podpůrných a systémových služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR (ČEPS).
Mezi největší zákazníky pro oblast sever patří OKK-Koksovny, RESIDOMO, SBD Vítkovice, SBD Nová huť, Pražské pivovary, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Mlékárna Kunín - provozovna Martinov, Dopravní podnik Ostrava, město Krnov, Krnovské škrobárny a lihovary, Pega, Kofola či Avion Shopping Park firmy IKEA.

Pro oblast východ to jsou zejména Havířovská teplárenská společnost, Distep, RESIDOMO, BYTservis-služby, SBD Drubyd, Lázně Darkov, Doly Karviná a Lazy společnosti OKD, řada průmyslových podniků, zejména v průmyslové zóně Karviná–Nové Pole (např.: Shimano, Baumann Springs, Sejong, Mölnlycke, GS Caltex, Gates Hydraulics) a také nemocnice ve městech Karviná, Havířov i Frýdek-Místek.
 
Teplo a elektřina v Regionu Severní Morava a Slezsko je vyráběna v šesti zdrojích: Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz, Teplárna Krnov, Teplárna Karviná, Teplárna ČSA a Teplárna F-M.
 
Distribuci tepla a služby s tím spojené dále pak zajišťuje Závod distribuce a služeb rovněž geograficky rozdělený na oblast sever a východ.

Klíčové údaje Regionu Severní Morava a Slezsko za rok 2018

 • Obrat: cca 4,57 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 998
 • Prodej tepla: 7 499 TJ
 • Prodej chladu: 17 033 MWh
 • Prodej elektřiny: 951 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 1 667 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 275 MWe
 • Délka primárních sítí: 319 km
 • Délka sekundárních sítí: 260 km

 

Region Střední Morava

Region Střední Morava zásobuje teplem zhruba 44 tisíc bytů v Olomouci, Přerově a Novém Jičíně. Také vyrábí elektřinu a je jedním z nejdůležitějších poskytovatelů podpůrných služeb v České republice. Svým klientům navíc dodává páru o speciálních parametrech určenou pro náročnou technologii.

Největšími klienty jsou OLTERM & TD Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, ADM Prague, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak, Univerzita Palackého Olomouc, Teplo Přerov, Precheza, PSP Technické služby, Meopta Přerov, Město Nový Jičín, Tonak nebo Středomoravská nemocniční se svými Nemocnicemi Přerov a Šternberk. Region Střední Morava tvoří tři závody: Teplárna Olomouc, Teplárna Přerov a Distribuce a služby.

Klíčové údaje Regionu Střední Morava za rok 2018

 • Obrat: 1,28 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 317
 • Prodej tepla: 2 582 TJ
 • Prodej elektřiny: 242 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 670 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 102 MWe
 • Délka primárních sítí: 137 km
 • Délka sekundárních sítí: 10 km 

 

Region Čechy

Region Čechy zastřešuje aktivity Veolie Energie v Čechách, v současné době konkrétně v Praze, kde má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování multitechnických služeb (působí zde od roku 1991), dále v Kolíně, Vlašimi, Mariánských Lázních, Roudnici nad Labem, Horní Plané a dalších městech. Region Čechy, který zahrnuje dceřiné společnosti Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín a Veolia Energie Mariánské Lázně, zásobuje teplem zhruba 28 tisíc domácností a další klienty z nejrůznějších odvětví.

Mezi významné klienty patří např. Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 16 – Radotín, Pražské vodovody a kanalizace, Eltodo, MŠ a ZŠ Praha 13, MTH Kolín, Bioferm Kolín, Eligo, Paramo, lázeňské budovy a nemocnice v Mariánských Lázních a další zákazníci z nejrůznějších odvětví.

Klíčové údaje Regionu Čechy za rok 2018

 • Obrat: 2,14 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 275
 • Prodej tepla: 3 800 TJ
 • Prodej chladu: 1 121 MWh
 • Prodej elektřiny: 60 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 1 036 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 24 MWe
 • Délka primárních sítí: 175 km
 • Délka sekundárních sítí: 63 km

------------------------------
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.  B 318.
[email protected]
 

Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha, a.s., od 1. června 2016 převzala společnost Pražská teplárenská LPZ, a.s. Transakci koncem května schválil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Veolia Energie Praha, a.s., je členem skupiny Veolia Energie v České republice, která patří do skupiny Veolia. Tepelnou energii dodává pražským domácnostem, institucím a firmám zejména na levém břehu Vltavy, kde provozuje lokální plynové zdroje.

Klíčové údaje za rok 2018

 • Celkový tepelný výkon: 525 MWt
 • Teplovodní síť: 117 km
 • Počet zaměstnanců: 94
 • 2 centrální zdroje: Veleslavín a Juliska
 • 28 plynových kotelen, 128 kotlů

 

Vedení společnosti

Ředitel:  Jan Zdrálek
Předseda představenstva: Ing. Reda Rahma
Členové představenstva: Ing. Martin Brůha, Ing. Martin Bernard​
Předseda dozorčí rady: Philippe Guitard
Členové dozorčí rady: Ing. Miluše Poláková, Robert Talajka​

------------------------------
Veolia Energie Praha, a.s. 
Enterprise Office Centrum, Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 221 511 925 
Zákaznická linka: 800 800 860
[email protected]
www.vecr.cz/veolia-energie-praha 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20284. IČO: 03669564, DIČ: CZ03669564.

Kontakt na obchodní kanceláře
Pro informace ohledně dodávek tepelné energie (smlouvy, fakturace apod.) kontaktujte:
 
Dědina, Komořany, Rohožník, Řepy, Stodůlky, Velká Ohrada, Zbraslav (parní)
Lukáš Máčil, [email protected], tel.: 221 511 969, mobilní telefon: 720 069 951
 
Barrandov, Juliska, Lužiny, Nové Butovice
Miloslav Burgr, [email protected], tel.: +420 221 511 989, mobilní telefon:  +420 727 974 461
 
Červený Vrch, Petřiny, Radotín, Šalomoun-Košíře
Jan Čupr, [email protected], tel.: 221 511 955, mobilní telefon: 720 979 521

 

AmpluServis

AmpluServis, člen skupiny Veolia v České republice, nabízí komplexní služby v oblasti výstavby, ekologizace, montáží, rekonstrukcí, oprav a údržby ve všech průmyslových odvětvích. Provádí také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv.

AmpluServis je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Má vytvořen inspekční orgán na inspekční postupy pro kotle, tlakové nádoby a vibrační diagnostiku, který získal akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Dále provozuje chemické laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA).      

Zákazníky jsou mateřská společnost Veolia Energie ČR, a.s., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., Liberty Ostrava a.s., ADM Olomouc s.r.o., Slovenské energetické strojárne, a.s., Královehradecká provozní, a.s., Středočeské vodárny, a.s., Provyko s.r.o., Chemcomex, a.s. a řada dalších společností.

 

Hlavní činnosti
> VÝSTAVBA, EKOLOGIZACE, MONTÁŽE, REKONSTRUKCE, OPRAVY A ÚDRŽBA
> REVIZE VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
> MATERIÁLOVÁ A VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA
> TERMOGRAFIE
> CHEMICKÉ SLUŽBY

 

Klíčové údaje za rok 2018

 • Obrat: 315 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 156

 

Představenstvo 
Předseda představenstva: Ing. Reda Rahma
Místopředseda představenstva: Ing. Martin Bernard
Člen představenstva : Maxime Pierre Claude Marsault
 

Dozorčí rada 
Předseda dozorčí rady: Ing. Martin Brůha
Místopředseda dozorčí rady: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
Člen dozorčí rady: Ing. Robert Talajka
 

Ředitel společnosti: Ing. Miroslav Pajchl

 
---------------

AmpluServis, a.s.
ul. Elektrárenská 5558 
709 74 Ostrava – Třebovice 
 

Tel: +420 596 904 538
Fax: +420 596 904 558 
ID datové schránky: zyectv6
 

IČO: 651 38 317
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1258
www.ampluservis.cz 
[email protected]

Veolia Energie Kolín

Veolia Energie Kolín působí ve dvou městech Středočeského kraje - ve Městě Vlašimi a Městě Kolíně, kde ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo domácnostem, úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům. Tepelnou energii dodává jak v páře na primární straně, tak v teplé vodě. Současně dodává páru pro technologie místních chemických a potravinářských firem. Elektrickou energii vyrábí jak v kogeneračním cyklu, tak v kondenzaci a rovněž v malé vodní elektrárně na řece Labi. Od roku 2008 poskytuje podpůrné služby pro ČEPS.

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří distribuční společnost MTH Kolín, Město Vlašim, Paramo – hospodářské středisko Kolín či Správa městských sportovišť Kolín. 

Veolia Energie Kolín je držitelem certifikací  dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001.

 

Hlavní činnosti
> Formou dálkového vytápění, které je v souladu s udržitelným rozvojem, vytváří tepelnou pohodu pro většinu obyvatel Kolína a Vlašimi.
> Teplem zásobuje průmyslové klienty, školy a instituce.
> Zabývá se výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.
> Poskytuje podpůrné služby pro ČEPS.
 

Klíčové údaje za rok 2018

 • Obrat: 384,7 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 65
 • Prodej tepla: 797 TJ
 • Prodej elektřiny: 42,5 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 239,7 MWt
 • Délka primárních sítí: 36,7 km
 • Délka sekundárních sítí: 3,1 km

 

Vedení společnosti

Statutární ředitel: Ing. Martin Brůha
Ředitel: Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D.
Předseda správní rady: Ing. Martin Brůha
Člen správní rady: Ing. Miluše Poláková​
Člen správní rady: Ing. Reda Rahma

------------------------------

Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
Tel.: +420 321 752 211
Fax: +420 321 715 124
IČO: 45148091
DIČ: CZ45148091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1523.

www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-kolin
[email protected]

Veolia Energie Mariánské Lázně

Veolia Energie Mariánské Lázně je výrobcem a dodavatelem tepla pro více než 3 300 domácností ve městě Mariánské Lázně a řadu zákazníků z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru. Patří mezi ně například známý hotel Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad nebo Nemocnice Mariánské Lázně. 

Od roku 2010 společnost navíc vedle centrálního zdroje a primárních sítí pronajímá a provozuje na základě dlouhodobé smlouvy také sekundární sítě a výměníkové stanice, díky čemuž výrazně upevnila pozici dálkového vytápění ve městě. Veolia Energie Mariánské Lázně tedy spravuje celý tepelný systém od výroby až po distribuci koncovým uživatelům, což v praxi znamená dodávky tepla a teplé užitkové vody přímo odběratelům za mnohem příznivější ceny. 

Vedle výroby a distribuce tepla se Veolia Energie Mariánské Lázně zabývá rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu. 

Veolia Energie Mariánské Lázně je držitelem certifikací dle norem ČSN EN ISO 50001 a ČSN OHSAS 18001.
 

Hlavní činnosti

> Formou ekologicky šetrného dálkového vytápění vytváříme tepelnou pohodu pro více než 3 300 domácností v Mariánských Lázních (40 % bytového fondu ve městě).
> Teplem zásobujeme řadu významných klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru.
> V Mariánských Lázních provozujeme primární i sekundární rozvody, a staráme se tak o celý tepelný systém od výroby až po distribuci tepelné energie koncovým uživatelům.
> Vedle výroby a distribuce tepla se zabýváme rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.

 

Klíčové údaje za rok 2018

 • Obrat: 164,4 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 28
 • Prodej tepla: 253 TJ
 • Prodej elektřiny: 4,6 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 49,3 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 1,2 MWe
 • Délka primárních sítí: 19,5 km
 • Délka sekundárních sítí: 9,4 km

 

Vedení společnosti

Jednatel společnosti: Ing. Martin Brůha
Jednatel společnosti: Ing. Bc. Pavel Kolář

------------------------------

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 627 079, +420 354 622 151
Fax: +420 354 624 429
IČO: 49790676, DIČ: CZ49790676 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 4776.
www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-marianske-lazne
[email protected]

Veolia Průmyslové služby ČR

Veolia Průmyslové služby ČR představuje pro Veolii světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu. Je exkluzivním dodavatelem všech energií potřebných pro průmyslovou činnost hlavního zákazníka - OKD, a. s. Veolia Průmyslové služby ČR zajišťuje distribuci elektrické energie a výrobu tepla, chladu, teplé vody, dusíku a stlačeného vzduchu pro provozy OKD prostřednictvím předávacích stanic a výroben, nacházejících se v areálech jednotlivých závodů. Zároveň Veolia Průmyslové služby ČR provozuje jednu z největších lokálních distribučních soustav elektřiny nacházející se na území Moravskoslezského kraje.

Objem dodávek stlačeného vzduchu řadí Veolii mezi nejvýznamnější dodavatele této komodity na světě.

 

Klíčové údaje 2018

 • Obrat: 0,9 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 193
 • Výroba tepla: 459 TJ
 • Distribuce elektřiny: 512 GWh
 • Výroba stlačeného vzduchu 619 mil. Nm3

 

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má dvě dceřiné společnosti, v nichž vlastní 100% podíl:

 • Veolia Komodity ČR, s.r.o. V současné době je jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Více informací na http://www.vekom.cz
 • Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. působí v Polsku, kde nakupuje a distribuuje elektrickou energii. Je vlastníkem trafostanice 110/6 kV Pogwizdów, která dodává elektrickou energii s napětím 110 kV do jednotky oddělené od českého elektroenergetického systému. Tuto jednotku využívají dva černouhelné doly patřící největší uhelné společnosti v České republice OKD. Více infromací na www.veoliapowerline.pl

---------------

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974
 

Tel. +420 556 206 521
Fax +420 556 206 505
IČO: 27826554

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722. 

http://www.vpscr.cz/
[email protected]
ID datové schránky: ttcffs4

Veolia Komodity ČR

Veolia Komodity ČR je jeden z nejvýznamnějších nezávislých obchodníků s elektřinou a plynem na českém trhu. Nabízí kompletní služby spojené s dodávkou elektrické energie a plynu.

Veolia Komodity ČR vznikla v roce 1999. Od roku 2001 je společnost držitelem licence na obchod s elektrickou energií a od roku 2012 i licence na obchod s plynem. Zákazníkům dodáváme ročně přibližně 1,9 TWh elektrické energie, a to na všech napěťových hladinách, a 1,2 TWh zemního plynu.

 

Klíčové údaje 2018   

 •  Obrat: 3,4 mld. Kč
 •  Počet zaměstnanců: 9
 •  Dodávky elektřiny: 1,9 TWh
 •  Dodávky plynu: 1,2 TWh

 

Vedení společnosti: Ing. Pavel Luňáček

-----------

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava
Česká republika
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21431. 
IČ: 25846159, DIČ: CZ25846159 

Tel.: + 420 596 609 609 
Fax: + 420 596 609 610
[email protected] 
www.vekom.cz
ID datové schránky: 6ewxbpc

Veolia Powerline Kaczyce

Veolia Powerline Kaczyce je obchodník s elektrickou energii a provozovatel lokální distribuční soustavy elektrické energie v Polsku.

 

Klíčové údaje 2018

 •     Obrat: 19 mil. Kč
 •     Počet zaměstnanců: 10

 

Vedení společnosti

Předseda představenstva: Kamil Vrbka
Místopředseda představenstva: Pavel Luňáček
Člen představenstva: Miroslav Zajíček
Technický ředitel: Tomasz Węglarzy

Společnost je zastoupena dvěma členy představenstva.

-------

Veolia Powerline Kaczyce Sp. zo. o . 
43-417 Kaczyce ul. Morcinka 17, Polsko
Tel .: +48 32 469 40 32; +48 32 257 82 55, +48 32 257 82 54
Fax: +48 32 750 17 28
[email protected]
www.veoliapowerline.pl

Olterm & TD Olomouc

OLTERM & TD Olomouc, společný podnik Veolie Energie ČR (66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %), distribuuje teplo a provozuje lokální kotelny v Olomouci a okolí. Teplem zásobuje téměř 28 tisíc domácností, školy a podniky z terciární a komerční sféry. OLTERM & TD Olomouc, a.s. zároveň od roku 1997 provozuje Plavecký bazén Olomouc, kde se společně se svými akcionáři - společností Veolia Energie ČR a Statutárním městem Olomouc spolupodílí na postupné rekonstrukci a modernizaci areálu Plaveckého stadionu i Aquacentra Delfínek.

OLTERM & TD Olomouc, má vybudovaný, udržovaný a certifikovaný Integrovaný systém řízení dle systémových norem ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 50001:2012. Získání certifikátů a jejich obnovování zavazuje společnost ke zlepšování služeb pro své zákazníky, dodržování legislativních požadavků týkajících se životního prostředí, zlepšování BOZP a hospodárnému využívání energií v rámci vlastní spotřeby či dodávky zákazníkům.

Klíčové údaje 2018

 • Obrat: 368 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 74
 • Prodej tepla: 630  TJ
 • Instalovaný tepelný výkon: 327 MWt
 • Délka primárních sítí: 9,4 km
 • Délka sekundárních sítí: 11,6 km

-----------------
OLTERM & TD Olomouc, a.s.,

Janského 469/8, Povel, Olomouc, PSČ 779 00,

sekretariát ředitele tel.: 585 705 115,

spojovatelka tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259,

email: [email protected]

www.olterm.cz

IČO: 47677511,

DIČ: CZ47677511, společnost zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě odd. B, vložka 872

Mezi dceřiné společnosti se řadí i Institut environmentálních služeb.
 

Institut environmentálních služeb

Institut environmentálních služeb (IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací francouzské nadnárodní společnosti Veolia Environnement (VE). Od roku 2002 působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty, službami či vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center VE, tzv. Campusů VE. Od roku 2004 má IES zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (ISO 9000, EMS 14000 a OHSAS 18000). IES je společným podnikem společnosti Campus VE France (40 %), Veolia Voda prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (30 %) a společnosti Veolia Energie ČR (30 %). IES má vzdělávací centra v Praze, Ostravě a Banské Bystrici a zastoupení v Teplicích.

Hlavní oblasti činnosti IES

 • Vzdělávání a trénink (hlavní předmět podnikání).
 • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum/Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
 • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
 • Nakladatelství a vydavatelství (periodika a monotematické odborné i populárně naučné publikace v celkovém nákladu 110 tisíc výtisků; propagační a tréninkové filmy).
 • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie

 

Klíčové údaje 2018

 • Obrat: 35,5 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 12
 • Počet realizovaných vzdělávacích akcí:  1 074
 • Počet tréninkových hodin:   155 626
 • Počet účastníků vzdělávacích akcí: 14 081

----------

Sídlo firmy (fakturační adresa)
Institut environmentálních služeb, a. s.
Podolská 15/17
14700 Praha 4

IČ: 62954865
DIČ: CZ62954865

Společnost je zapsána u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 9967
 
Sídlo firmy Slovenská republika (fakturačná adresa)

Institut environmentálních služeb, a. s. – organizačná zložka
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 839 281
IČO DPH: SK 2022457382
DIČ: 2022457382

Spoločnosť je zapísaná u Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Po, vložka číslo: 1515/B

www.institutes.cz