Společnosti skupiny Veolia

Společnosti skupiny Veolia zásobují pitnou vodou celkem 3,6 miliónům obyvatel v České republice  a více než 3 miliónům obyvatel poskytují také kanalizační služby. Zákazníci mají k dispozici celkem 28 zákaznických center a 10 kontaktních míst.

Do skupiny Veolia patří následující společnosti:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Výrobu vody pro 1,26 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 200 tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina zajišťují úpravny vody Želivka, Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je pouze rezervním zdrojem.

Odpadní vody jsou systémem stok odváděny do čistíren odpadních vod, kde jsou vyčištěny a odcházejí do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava.Vedle své hlavní činnosti řeší PVK řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

Více informací: www.pvk.cz

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - člen skupiny Veolia Voda - je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín. Vedle své hlavní činnosti, řeší MOVO řadu jiných aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.

MOVO zásobuje téměř 400 tis. obyvatel, má 466 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vody, 158 vodojemů a 27 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 100 km vodovodních a 1 239 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží šest zákaznických center, nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668.

Více informací: www.smv.cz

Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Společnost působí zejména v bývalém okrese Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Kromě hlavní činnosti provozuje společnost další činnosti: prodej stavebních výrobků, provádění stavební činnosti, čištění a monitoring kanalizace, poradenství v oblasti pitných a odpadních vod, laboratorní rozbory.

Více informací: www.khp.cz

Středočeské vodárny, a.s.

Středočeské vodárny, a.s., jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Středočeské vodárny (SVAS) poskytují vedle své hlavní činnosti i další služby související s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd.

Řadu služeb nabízí SVAS i svým koncovým zákazníkům (majitelům objektů), např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

Více informací: www.svas.cz

1.SčV, a.s.

1.SčV, a.s., se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod, prováděním stavebních děl a poskytováním služeb v oblasti vodního hospodářství. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody pro celkem 94 224 obyvatel v okresech Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha východ.


Pro výrobu pitné vody z vlastních zdrojů využívá společnost 1. SčV celkem 14 úpraven pitných vod a 8 zařízení, kde probíhá pouhá desinfekce podzemní vody. Na 6 z těchto úpraven probíhá úprava povrchové vody a na 8 úpravnách úprava vody podzemní.

Mezi aktivity společnosti 1.SčV patří také řada jiných činností souvisejících s provozem a údržbou vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu, ale i další činnosti, jako je např. vodoinstalatérství, stavební práce, inženýrská činnost, poradenská a školící činnost v oblasti vodního hospodářství, nákladní doprava, montáž a opravy elektrických zařízení, laboratorní práce, nakládání s nebezpečnými odpady.

Více informací: www.1scv.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. zajišťuje komplexní provozování vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv.  

Provozované obce na Sokolovsku:
Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo,Oloví, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Vintířov.

Provozované obce na Rokycansku:
Dobřív, Hrádek u Rokycan, Kamenný Újezd, Litohlavy, Mirošov, Rokycany, Strašice, Svojkovice .

VOSS spravuje vodohospodářská majetek měst a obcí v těchto sdruženích: Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska, Vodohospodářské sdružení Rokycanska, Sokolovská vodárenská, s.r.o.

Více informací: www.voss.cz

RAVOS, s.r.o.

Společnost je provozovatelem vodovodů a kanalizací na území okresu Rakovník.
 

Předmět podnikání společnosti

  • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • činnost organizačních a ekonomických poradců, odbor vodovody a kanalizace
  • provádění inženýrských staveb, jejich změn včetně odstraňování
  • opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
  • projektová činnost ve výstavbě
  • vodoinstalatérství
  • koupě zboží za účelem jeho dašího prodeje a prodej
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • silniční motorová doprava
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Více informací: www.ravos-sro.cz