Skupina Veolia Energie v ČR

Skupina Veolia Energie v ČR je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla, chladu, elektřiny a dalších energetických komodit. Zároveň je evropským lídrem v poskytování energetických služeb pro města, obce a jejich obyvatele, dále zdravotnická a školská zařízení, průmyslové podniky, veřejné instituce i klienty z terciárního sektoru.

Veolia Energie v ČR pro své zákazníky nejen zabezpečuje dodávky energií, ale také napomáhá spravovat jejich objekty a nabízí energeticky i ekonomicky optimální řešení, která jsou komfortní a zároveň ohleduplná k životnímu prostředí.

Veolia Energie v ČR je na českém energetickém trhu jedním z největších nezávislých výrobců tepla a elektrické energie v kombinovaném cyklu neboli kogeneraci, která je vysoce šetrná k životnímu prostředí.

Zásobujeme:

Co skupina Veolia Energie v ČR nabízí?

Základní činností skupiny Veolia Energie v ČR je výroba, rozvod a dodávka tepelné energie. Dálkové teplo dodáváme do více než 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Ve městech, kde podnikáme, jsme schopni garantovat dlouhodobý vývoj cen tepla. Našimi zákazníky jsou také průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní a administrativní centra.

Klientům, kteří nejsou napojeni na naše sítě dálkového tepla, nabízíme převzetí zodpovědnosti za jejich zařízení na výrobu tepla a teplé užitkové vody na základě provozní smlouvy a nájmu technologického zařízení. Pro potřeby zákazníka provedeme nezávaznou technicko-finanční analýzu zařízení a stávajícího způsobu výroby tepla a teplé užitkové vody a navrhneme technická a organizační opatření vedoucí k optimalizaci celého řetězce od nákupu paliva až po samotnou výrobu energií. V případě dohody o spolupráci Veolia Energie v ČR smluvně garantuje navržené úspory, cenu tepla i spolehlivost provozovaného zařízení.
 

Prodej tepla: 24 561 TJ

Instalovaný tepelný výkon: 3 375 MWt

Délka primárních sítí: 1 053 km

Délka sekundárních sítí: 519 km

Součástí našich dodávek mohou být i dodávky chladu založené na inovativních technických řešeních a komplexní provoz zařízení. Stejně jako u tepla centralizovaná výroba chladu snižuje náklady pro koncového uživatele. Budovy napojené na dálkové sítě chladu nevyžadují montáž silných a složitých elektrických zařízení. Systémy chladu jsou velmi skladné a proto mohou být instalovány kdekoliv, jejich obsluha je nenáročná. Obyvatelům a návštěvníkům napojených budov Veolia Energie v ČR garantuje nejen tepelnou pohodu, ale i nejvyšší možnou bezpečnost.

Veolia patří k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu s elektrickou energií. Výroba elektřiny je realizována převážně v kogeneraci, která je šetrná k životnímu prostředí. Odběrateli elektrické energie jsou především obchodníci s elektřinou na českém trhu, velké průmyslové podniky, malé a střední firmy a další organizace. Tržby za elektřinu představují více než 50% podíl na celkových tržbách Veolie Energie ČR.

Prodej elektřiny:  3 736 GWh

 

Instalovaný elektrický výkon: 385 MWe

Skupina Veolia Energie v ČR nabízí komplexní a flexibilní služby přizpůsobené nejrůznějším potřebám a požadavkům svých zákazníků, kteří se díky tomu mohou plně soustředit na hlavní oblast svého podnikání. Součástí nabídky Veolie Energie v ČR pro průmyslové klienty jsou dodávky a rozvod energií potřebných pro provoz a výrobu - elektřiny, tepla, chladu, vody, páry, plynu nebo stlačeného vzduchu.

Veolia Energie v ČR nabízí průmyslovým zákazníkům:

 

 • vyhodnocení stávajícího způsobu výroby a distribuce energií a utilit u zákazníka z pohledu jejich efektivity, spolehlivosti a nákladovosti,
 • zpracování technického a ekonomického řešení vedoucího k optimalizaci stávajícího způsobu zajištění energií a utilit,
 • převzetí správy, výroby a rozvodu energií a utilit u zákazníka formou smlouvy o provozování s garancí spolehlivosti, efektivity a ceny dodávek, včetně zajištění údržby, revizí a dalších služeb nutných pro bezproblémovou funkčnost zařízení,
 • přehled o spotřebě energií a finanční nákladovosti,
 • profesionální technické poradenství a zajištění souladu s legislativou.

Naši zákazníci mají nejrůznější potřeby a očekávání, které se mohou měnit. Veolia Energie v ČR jim proto poskytuje individuální poradenství a své služby přizpůsobuje jejich požadavkům. Odborníci společnosti nabízejí řešení šitá klientům na míru bez ohledu na to, zda se jedná o bytové komplexy, zdravotnická zařízení, nákupní nebo kongresová centra, hotely, vzdělávací zařízení či průmyslové podniky.

Zákazníkům, kteří nevyužívají dodávek dálkového tepla od naší společnosti, nabízíme možnost převzetí jejich energetických zařízení a tepelných hospodářství do naší správy, např. formou pronájmu zařízení, včetně zajištění jejich provozu, údržby a oprav. Veolia Energie v ČR smluvně garantuje spolehlivost a kvalitu dodávek i vývoj cen a technických parametrů po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě závazku provedení optimalizace provozu zaručujeme i úspory energie a tím finančních prostředků zákazníka. Součástí našich služeb může být také sestavení komplexní studie spotřeby energií, diagnóza stávajících energetických zařízení a doporučení ke zdokonalení energetického vybavení a optimalizaci spotřeby. Průběžně sledujeme aktuální vývoj energetické legislativy a zákazníkům doporučujeme opatření nezbytná pro dodržení platných norem.

Klíčové údaje skupiny Veolia Energie v ČR za rok 2021

 • 2 499 zaměstnanců
 • Prodej elektřiny: 3 736 GWh
 • Prodej tepla: 24 561 TJ
 • Prodej chladu: 79 572 GJ
 • Instalovaný tepelný výkon: 3 375 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 385 MWe
 • Obrat: 19,5 mld. Kč 

Povinné údaje

Veolia Energie ČR, a.s.
sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 45193410,

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318.