Veolia Česká republika, a.s.

Skupina VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia poskytuje svým dceřiným společnostem know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející ze zkušeností získávaných po více než 150 let.

Veolia působí v České republice od roku 1996. Je největší referencí na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
 
Na 623 a obcí České republiky svěřilo společnosti Veolia Česká republika provoz vodohospodářské infrastruktury podle provozního modelu, kdy si město ponechává v majetku vodárenskou infrastrukturu, tedy kontrolu nad cenou vodného a stočného, a pouze svěřuje aktivitu spojenou s výrobou pitné vody a jejím odkanalizováním a čištěním profesionální firmě, která mimo svého know-how v oboru dokáže i efektivně řídit podnik.

Pro 27 průmyslových partnerů provozuje Veolia přímo vodohospodářská zařízení průmyslových partnerů formou outsourcingu nebo zajišťuje externí výrobu a čištění odpadních vod na již provozovaných zařízeních.
 

Klíčové údaje

Ekonomická data za rok 2021

 • 2,64 miliónů zásobovaných obyvatel
 • 27 průmyslových partnerů
 • 4 280 zaměstnanců
 • Obrat (konsolidovaný): 15,01 mld. Kč 

Výrobní a technická data za rok 2021

Pitná voda

 • počet zásobovaných obyvatel: 2,64 mil. obyvatel
 • voda vyrobená a předaná k realizaci: 143,3 mil. m3
 • počet úpraven vody: 62
 • délka vodovodní sítě bez přípojek: 10 746 km
 • délka přípojek: 3 308 km
 • počet vodovodních přípojek: 341 412

Výrobní a technická data za rok 2021

Odpadní voda

 • počet obyvatel napojených na kanalizaci: 2,05 mil. obyvatel
 • počet ČOV: 135
 • množství vyčištěné odpadní vody: 126,9 mil. m3
 • délka kanalizační sítě: 7 361 km
 • počet kanalizačních přípojek: 262 627

Povinné údaje

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ: 492 41 214
DIČ: CZ49241214
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098

 

 

PDF
Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované (272.7 KB)