Zahájení strategického programu Veolie pro období 2024–2027

Cíl skupiny: být ještě ekologičtější a stát se dosud chybějícím článkem ekologické transformace.

GreenUp
Nový strategický program Veolie, který urychluje zavádění konkrétních, cenově dostupných a replikovatelných řešení pro snižování znečištění, dekarbonizaci a regeneraci zdrojů.

Přečtěte si:

  • Tři boostery růstu
  • NOW: Paradox
  • Klíčové údaje
  • Technologické a sociální inovace

Nový strategický program pro období let 2024–2027 nazvaný „GreenUp“ má za cíl zapojit Veolii do ekologické transformace jako dosud chybějící článek. Zaváděním již existujících řešení a neustálou inovací při hledání řešení nových Veolia otevírá cestu k udržitelnější a příznivější budoucnosti.

S využitím svých odborných znalostí v oblasti vodohospodářství, energetiky a odpadového hospodářství Veolia usiluje o dekarbonizaci, snižování znečištění a regeneraci zdrojů za pomoci tří boosterů růstu podpořených investicemi ve výši 2 miliard eur.

„Nastal čas, aby ekologické povědomí vyústilo v účinná opatření, která chrání, nikoli trestají, a která uvádí do souladu ekonomiku s ekologií a péči o lidské zdraví s životním prostředím. To je smyslem našeho nového strategického programu GreenUp!“

Estelle Brachlianoff, generální ředitelka skupiny Veolia 

Tři boostery růstu Veolie

Místní energie a bioenergie

Vyrábět místní dekarbonizovanou energii pro všechny zákazníky po celém světě, ať už to jsou obce nebo průmyslové podniky – to je závazek Veolie, která má ambici do roku 2030 vyrábět 8 GW bioenergie a mít flexibilní instalovaný výkon 3 GW.

Řešení Veolie
Skupina vyrábí lokální, cenově dostupnou a nízkouhlíkovou energii zahrnující výrobu bioenergie z nerecyklovatelných odpadů, rekuperaci odpadního tepla a chladu, řešení pro energetickou účinnost nebo zachycování CO2

Cíl
Veolia, jejíž obrat v tomto odvětví v roce 2023 dosáhl 12 miliard eur, urychluje vývoj inovativních řešení, aby svým zákazníkům umožnila optimalizovat a vyvážit energetický mix a zároveň urychlila výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů.

Vodárenské a čistírenské technologie a nová řešení

Podnikání v oblasti vodohospodářství je středobodem aktivit Veolie již 170 let, což ji v tomto odvětví nutně staví do pozice lídra. Skupina hodlá zachovat svou provozní excelenci a zároveň chce svým zákazníkům nabízet technologické inovace a přejít od běžné distribuce vody k doslova vědeckému přístupu k vodohospodářství.

Řešení Veolie
Veolia se chce stát poskytovatelem vodohospodářských služeb budoucnosti tím, že se s využitím nejmodernějších technologií zaměří na výrobu pitné vody a na účinnost svých řešení, včetně opětovného využívání vyčištěných odpadních vod a čištění vod od polutantů, jako jsou PFAS nebo mikroplasty.

Cíl
S jedinečným portfoliem řešení a čistých technologií a s obratem 18 miliard eur z tohoto odvětví chce Veolia do roku 2030 dosáhnout nejméně 50% růstu obratu, a to jak v podnikatelské, tak komunální sféře.

Recyklace a zpracování nebezpečných odpadů

Veolia, která je světovým lídrem ve zpracování nebezpečných odpadů a působí na všech kontinentech, akceleruje své aktivity u zákazníků zaváděním jedinečných nabídek.

Řešení Veolie
Skupina má v úmyslu urychlit zavádění řešení cirkulární ekonomiky a inovací v recyklaci lithiových baterií a zavést rozsáhlou recyklaci plastů – v této oblasti je momentálně s více než 30 závody po celém světě jasným lídrem. 

Cíl
Veolia, jejíž obrat v roce 2023 v této oblasti přesáhl 14 miliard eur, bude pokračovat v rozvoji svých aktivit a zužitkuje nabyté zkušenosti v oblasti recyklace a zpracování nebezpečných odpadů ve prospěch svých zákazníků.

4 mld. eur
investujeme do růstu, z čehož 2 miliardy budou směřovat především do tří strategických aktivit – boosterů růstu
 

x2
dalších 200 mil. eur investujeme do pilotních průmyslových projektů nebo do získání nových technologií, které rozšíří portfolio našich přibližně 5 000 patentů
 

70 %
obratu budou generovat boostery růstu, v porovnání s dnešními 30 %
 

Dekarbonizace
o 18 mil. t
CO2 méně do roku 2027 (scope 4) a tempo snižování emisí tak, aby jejich množství bylo slučitelné s oteplením o 1,5 °C (scope 1 a 2)
 

Regenerace
1,5 mld. m3
ušetřené sladké vody v roce 2027
 

Snižování znečištění
10 mil. t
zpracovaných nebezpečných odpadů a odstraněného znečištění v roce 2027
 

Veolia urychluje technologické a sociální inovace 

Inovujeme pro planetu: ekologické úsilí společnosti Veolia

Od generativní umělé inteligence až po technologie zachycování uhlíku, od recyklace strategických kovů a průmyslových odpadních vod až po odstraňování pesticidů a PFAS. Veolia zvyšuje investice do inovací, aby vyvinula řešení budoucnosti.

Veolia Cares ve skupině: společný základ pro všechny

Cílem programu Veolia Cares, zavedeného v roce 2023, je vytvořit společnou základnu sociální ochrany pro 213 000 zaměstnanců skupiny na celém světě, a to i v regionech, kde místní předpisy žádnou ochranu nezaručují. 

Veolia Cares v České republice

V České republice se Veolia stará o skoro 8 000 zaměstnanců. Seznamte se s pěti pilíři programu Veolia Cares.

10 týdnů mateřské dovolené doplatek do výše základní mzdy

1 týden dovolené na spolurodičovství doplatek do výše základní mzdy

Finanční výpomoc zaručující šestinásobek měsíční mzdy v případě úmrtí

Jeden placený den volna ročně na dobrovolnickou činnost

Podpora zaměstnanců "pečovatelů", kteří se starají  vážně nemocné členy rodiny