Od sloního trusu k papíru: nezvyklý způsob, jak bránit odlesňování

©Poopoopaper

Upravený trus dospělých slonů lze využívat k výrobě vysoce kvalitního papíru. Recyklační experiment probíhá v Africe, Asii a Francii. Dospělý slon za den vyprodukuje 50 kg trusu, z nichž lze vyrobit 115 listů papíru. Věděli jste, že lze z trusu dospělých slonů vyrábět papír?

Tito nepřežvýkaví býložravci denně zkonzumují 200 až 250 kg potravy, převážně v podobě rostlin a plodů. Výsledkem je 50 kg trusu denně, z nichž lze po úpravě vyrobit 115 listů papíru.

Výrobní proces je jednoduchý. Tito tlustokožci totiž nestráví celulózu obsaženou v rostlinách, kterými se živí. Tuto celulózu, což je vláknitý materiál, lze následně využít: vyprat, po dobu 4 hodin vařit, usušit a následně s ní pracovat stejně jako s běžnou dřevěnou buničinou. Výsledným produktem je pak papír, který je zcela přírodní, bez zápachu a bakterií.

Již dříve bylo známo, že sloní trus je účinným odpuzovačem komárů. A nyní víme i to, že z něj lze vyrobit papír … a ušetřit tak stromy!

V Keni
V roce 1994 přišel keňský podnikatel John Matano s myšlenkou sbírat sloní trus a vyrábět z něj papír. O deset let později pak byly v pilotním projektu vyrobeny první listy. V současnosti jeho společnost – Nampath Paper – zaměstnává 42 osob. V Keni se touto výrobou zabývá celkem 17 firem.

Místem sběru je rezervace Mwaluganje nacházející se jižně od Mombasy. Tato rezervace, zřízená v roce 1993, slouží jako migrační koridor pro zvířata putující mezi rezervacemi Shimba Hills a Forest Mwaluganje a pomáhá rovněž dvěma stovkám místních farmářů.

Pod záštitou Keňské správy ochrany přírody (Kenya Wildlife Service), americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a britské nadace Born Free Foundation se tato rezervace snaží hodně zapojovat i místní obyvatele. Díky ní se rovněž podařilo uklidnit vztahy mezi místními obyvateli a sloní populací. Tato iniciativa přispívá k ochraně slonů a zároveň zajišťuje alternativní příjem pro sběrače trusu. Mimoto se jí rovněž daří potírat  nezákonné odlesňování.

V Asii a ve Francii
Obdobné iniciativy vzkvétají rovněž v Asii, domově další velké sloní populace. Na severu Thajska, nedaleko Chang Mai, vyjadřuje obrovský ekopark Elephant Poopoopaper Park svou oddanost ochraně životního prostředí mimo jiné tím, že ze sloního trusu vyrábí papír.

Tento 100% přírodní papír bez obsahu chlóru barvený přírodními pigmenty se vyrábí přímo v parku, a pomáhá tak místním, zejména pak ženám.

I ve Francii, v departamentu Aude, vyrábí Moulin de Brousses, poslední tradiční papírna v oblasti Languedoc, papír ze … sloního trusu. Surovinu přitom odebírá z nedaleké „africké“ rezervace v Sigean!

Pravdou sice je, že množství sebraného trusu a tedy vyrobeného papíru jsou minimální, avšak tato iniciativa především zvyšuje povědomí o rizicích ilegální těžby dřeva a také upozorňuje na hrozby, jimž čelí sloni ve svém přírodním prostředí.