Výroba pitné vody

Veolia Voda poskytuje služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Jejím úkolem je přeměnit vodu na pitnou, tj. odpovídající zdravotně bezpečnostním normám definovanými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Evropskou unií nebo legislativou jednotlivých zemí a současně zlepšit její chuť uspokojující co nejvíce spotřebitelů. Po odebrání ze zdroje prochází voda několika druhy zpracování, než se z ní stane voda vhodná ke konzumaci.

Kvalita vyrobené pitné vody je pečlivě kontrolována v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Pitná voda z vodovodu podléhá četné a přísné kontrole kvality, stanovuje se okolo sta různých parametrů.

 

Mechanická předúprava

Voda je nejdříve filtrována přes jednoduchou mříž, aby došlo k zachycení největších částic přítomných ve vodě (listí, hmyz, částečky větší nez 1 mm). Dále prochází sítem s jemnými otvory, které zachytí nejmenší částice.

 

Vločkování a odkalování

Do vody je přidán koagulátor usnadňující srážení vloček odpadu, které ještě zůstali ve vodě (prach, zbytky zeminy, rybí jikry atd...) Tyto vločky, které jsou těžší než voda, se usadí na dně dekantačnínádrže a 90% látek je takto odstraněno.

 

Filtrace jemným pískem

Voda je filtrována jemným pískem a/nebo aktivním uhlím. Filtrace pískem odstraní látky viditelné pouhým okem. Filtry na bázi aktivního uhlí zachytímikroskopické znešišťující látky jako pesticidy a pohltí část látek organického původu "cassée " par l'ozone. Existují také další způsoby filtrace např. přes membránový filtr.

 

Ozonizace

Voda je dezinfikována ozónem, který má antibakteriální a antivirové účinky. Tento plyn, smíchaný s vodou, reaguje na látky organického původu a rozbíjí je na malé částice. Zlepšuje také barvu a chuť vody.
Ozón, plyn namodralé barvy, je výsledkem přeměny kyslíku, obsaženém ve vzduchu, vlivem elektrických výbojů nebo ultra-fialových paprsků. Úprava vody ozónem je ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

 

Chlorování

Chlór se přidává do vody až při výstupu z úpravny vody s cílem zachovat kvalitu vody i během distribuce a zabránit náhodné sekundární kontaminaci.