Recyklace a využití odpadů

Průmysl

Hlavní činností Divize Využití odpadů skupiny Veolia je nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním. Zákazníkům přinášíme efektivní ekologická řešení .
 

 

Proč spolupracovat s námi

 • Dlouhodobá zkušenost v poskytování odpadových služeb
 • Maximální důraz na recyklaci a využívání odpadů
 • Globální standardy kvality
 • Detailní znalost odpadové legislativy

 

 

Co nabízíme

 • Odvoz a zajištění odstranění / využití všech druhů odpadů
 • Zpracování druhotných surovin (plastů, papíru, obalů, kovů)
 • Zajištění sběru a výkupu, demontáže vyřazených a nefunkčních elektrozařízení za účelem dalšího využití
 • Sběr a využití odpadů především z automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu
 • Poradenskou činnost v oblasti nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí
 • Úplnou evidenci odpadů předaných naší společnosti a vyhotovení jejího výpisu dle přání zákazníka
 • Zpracování ročního hlášení pro MŽP, ISPOP, IRZ všech produkovaných odpadů zákazníka
 • Dodání, či pronájem kontejneru, sběrných nádob a obalů na odpady, sorpční prostředky a ostatní potřebné pomůcky
 • Čištění nádrží, jímek a lapolů včetně těstnostních zkoušek a komplexního servisu
 • Komplexní demontáž technologických celků s následným výkupem materiálu
 • Vložkování a rekonstrukce jímek, nádrží a lapolů včetně zhotovení ochranných nepropustných nátěrů
 • Sanace podlah (rekonstrukce, opravy) včetně zhotovení ochranných nepropustných nátěrů odolných vůči ropným látkám a chemikáliím
 • Sanační a hydrogeologické práce včetně zpracování posudků a rizikových analýz dozorovaných oprávněnou osobou

Máte zájem o toto řešení?