ČOV Pivovar Svijany

Rekonstrukce ČOV na klíč pro pivovar Svijany.  Nominální produkce odpadních vod 700 m3/den. ČOV zpracovává i odpadních vody z obce Svijany. 

ČOV díky anaerobního zpracování odpadních vod produkuje energeticky využitelný bioplyn, který je spalován na kogeneračních jednotkách produkující elektrickou a tepelnou energie. Díky tomu je ČOV plně energeticky soběstačná a část vyprodukované energie se využívá pro potřeby pivovaru. 

Produkce bioplynu 1000 m3/den, kogenerační jednotky produkují max. 2x125 kW elektrické energie a 2x 167 kW tepelné energie.

Realizované řešení: 

  • mechanické předčištění odpadních vod 
  • separace primárního kalu 
  • anaerobní EGSB reaktor
  •  aerobní aktivační ČOV 
  • kalové hospodářství, dezodorizace 
  • odsíření bioplynu 
  • kogenerační jednotky na výrobu tepla a elektřiny

 

Máte zájem o toto řešení?