Domašov

Obyvatelé Domašova nad Bystřicí a okolních obcí pijí kvalitnější vodu. Místní úpravna pitné vody jako první ve střední Evropě využívá špičkovou technologii nanofiltračních membrán a stala se Vodohospodářskou stavbou roku 2019.

Výchozí situace 

Kvalita vody v řece Bystřice na Olomoucku není dobrá, resp. v průběhu roku značně kolísá. A to natolik, že obce zásobené z úpravny vody Domašov bývaly několikrát do roka odkázány na náhradní zásobování vodou z cisteren. Problém se týkal nejen samotného Domašova nad Bystřicí, ale i obcí Jívová, Hraniční Petrovice a Horní Loděnice, tedy téměř 2000 lidí.

Jaké řešení zvolila Veolia?

Jako první realizaci svého druhu ve střední Evropě zde v roce 2019 společnost Moravská vodárenská ze skupiny Veolia instalovala unikátní nanofiltrační jednotku, díky níž už nemusejí obyvatelé dotčených obcí řešit problémy s výkyvy v kvalitě pitné vody. Spirálně vinuté nanofiltrační membrány pro úpravu pitné vody dokáží ze surové vody odstranit veškeré nečistoty, včetně dnes tolik diskutovaných mikroplastů, a zvýšit odstraňování zbytků léčiv a pesticidů. Nová technologie přitom ve vodě zachová žádoucí kationty sodíku, hořčíku, draslíku i vápníku. 

 

Máte zájem o toto řešení?