Provozování energetických zařízení

Města a obce

Uvědomujeme si, že potřeby našich klientů se rychle vyvíjí. Dynamický a konkurenční energetický trh i legislativa v oblasti životního prostředí kladou velké nároky na spolehlivost a bezvadnou funkci technologických zařízení, proto firmy požadují stále kvalitnější služby. Průběžně sledujeme vývoj požadavků našich klientů, přizpůsobujeme jim svou strategii a postupně rozšiřujeme nabídku služeb. 

Naše řešení 

Zákazníkům, kteří nevyužívají dodávek dálkového tepla od naší společnosti, nabízíme možnost převzetí jejich energetických zařízení a tepelných hospodářství do naší správy, např. formou pronájmu zařízení, včetně zajištění jejich provozu, údržby a oprav. 

Naše společnost smluvně garantuje spolehlivost a kvalitu dodávek i vývoj cen a technických parametrů po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě závazku provedení optimalizace provozu zaručujeme i úspory energie a tím finančních prostředků zákazníka. 

Výhody pro naše zákazníky     

Průběžně sledujeme aktuální vývoj energetické legislativy a zákazníkům doporučujeme opatření nezbytná pro dodržení platných norem. Orientace na mezinárodní standardy a akreditované postupy jsou naší konkurenční výhodou.

Součástí našich služeb může být také: 

  • Sestavení komplexní studie spotřeby energií 
  • Diagnóza stávajících energetických zařízení a stávajícího způsobu výroby tepla a teplé užitkové vody
  • návrh technických a organizačních opatření vedoucích k optimalizaci celého řetězce od nákupu paliva až po samotnou výrobu energií
  • Energetický audit

Máte zájem o toto řešení?