Řídící systém Hubgrade ve Zlíně

Společnost Veolia, prostřednictvím své společnosti Moravská vodárenská, vybudovala a uvedla do provozu pro svého klienta – VAK Zlín nové řídící středisko Hubgrade. 

Naše řešení 

Implementované řešení zastřešuje centrální informační a řídící uzel, který kombinuje prvky pro řízení vodohospodářských soustav, sběr dat, jejich analýzu a následnou optimalizaci řízení.

Hubgrade umožňuje dispečerům sledovat distribuci vody v systému, stav ve vodojemech a čerpacích stanicích a tlakové poměry. Zároveň mají okamžitý přehled o mimořádných situacích a haváriích. 

Nový řídicí systém slouží 172 tisícům obyvatel z 51 obcích sdružených ve společností VAK Zlín. Je obsluhován 7 pracovníky a je v provozu 24 hodin denně. Monitoruje on-line 173 objektů vodárenské a kanalizační infrastruktury a sbírá údaje z 1723 senzorů. 
 

Jaká je naše přidaná hodnota? 

  • Vyšší fyzická a kybernetická bezpečnost dispečinku 
  • Provozní spolehlivost systému zásobování vodou
  • Výrazně efektivnější a úspornější provoz
  • Zkrácení doby nezbytně nutných odstávek vody 
  • Možnost operativně řídit a koordinovat postupy s IZS v případě mimořádných událostí 

Máte zájem o toto řešení?