SWiM

Smart Water integrated Management (SWiM) je unikátní systém řízení provozu  vodohospodářské infrastruktury, který byl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zaveden již v roce 2014 a patří k nejmodernějším v Evropě.

Naše řešení 

Systém, který Veolia vyvíjela několik let, propojuje deset integrovaných informačních systémů: systém dispečerského řízení, kontrolu kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav, ochranu vodohospodářských zařízení, optimalizaci nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů. 

Nejviditelnějším prvkem celého systému je komunikace a informování zákazníků, kdy jsou prostřednictvím webových stránek dostupné mapové podklady s informacemi o haváriích a odstávkách vody včetně sledování náhradního zásobování. 

Jaká je naše přidaná hodnota? 

Součástí SWiM řešení je i tzv. monitor úniků, který pomáhá včas identifikovat vznik úniku vodu z online senzorů na vodovodní síti. Součástí je i systém Enigma 3m pro detekci a lokalizaci skrytých poruch v reálném čase. Při průzkumu a měření na vodovodní síti se lokalizují úniky vody, monitorují tlaky a šumy na síti, měří a analyzují průtoky vody, kontroluje se funkčnost měřidel a redukčních ventilů. I díky těmto chytrým řešením jsou ztráty vody v Praze pod celorepublikovým průměrem a v roce 2019 dosáhly historického minima, a sice 12,49 procent. Systém zároveň umožňuje šetřit na opravách vodovodní sítě i na mzdových nákladech a v prvních třech letech fungovaní tak přinesl auditovanou úsporu ve výši 150 milionů korun

 

Máte zájem o toto řešení?